Nervmobilisering & Impingement (inklämningssyndrom i axeln) – Skadekompassen

Nervmobilisering & Impingement (inklämningssyndrom i axeln) resulterade i 26 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering

Omni Fysio

Omni Fysio, Västra Storgatan 6, 55315 Jönköping

Akupunktur, Dry needling (nålbehandling), Fysioterapi (sjukgymnastik), Hälkoppsinlägg (fotortosen), Idrottsmedicinsk rehabilitering m.fl.