Behandlingsmetoder

Artrosskola i grupp

Artrosskola är den primära behandlingen vid artros. Artrosskola i grupp innebär att du får utbildning om artros samt tips och instruktion av lämplig egenvård tillsammans med andra. Utbildningen…

Artrosskola, individuell

Artrosskola, individuell kan fås hos fysioterapeuter eller arbetsterapeuter på din ort. Du bör efterfråga artrosinformation och omhändertagande vid misstanke eller konstaterande av artros i någon av dina leder.…

Epte, EPI, elektroterapi Ortomed

EPTE – EPI

EPTE och EPI är två typer av perkutan elektrolysbehandling. Behandlingen innebär att man med samtidig ultraljudsguidning för en nål med påkopplad likström ner i vävnaden. Likströmmen och den…

Fysioterapi – sjukgymnastik

Fysioterapi – sjukgymnastik Fysioterapi eller sjukgymnastik är det tredje största vårdområdet efter sjuksköterskor och läkare. Det är en profession som är specialiserad på att efter skada och sjukdom…

Kapseltöjning axel

Kapseltöjning av axeln Kapseltöjning och kapseldistraktion är en behandlingsform som används bland annat vid stadie I och IIa av frusen axel (skuldra). Behandlingen kan stoppa sjukdomsprocessen och leda…

KBT - kognitiv beteendeterapi - skadekompassen.se

KBT – Kognitiv beteendeterapi

Vid KBT fokuserar man på patientens nuvarande fungerande och på vad för sorts förändringar som kan krävas för att patienten ska få det bättre. Detta innefattar noggranna analyser…

Läkemedel och medicin vid olika sjukdomstillstånd

Läkemedel och medicinering

Läkemedel och medicinering Läkemedel används i stor utsträckning för att lindra smärta och dämpa inflammationer. Olika typer av preparat används för olika typer av smärta. Ett annat sätt…

Laserbehandling av armbåge

Laserbehandling – medicinsk laser (LLLT)

Laserbehandling (medicinsk laserterapi, LLLT) stimulerar kroppens egen läkande förmåga med hjälp av ljusvågor. Metoden har använts sedan 1960-talet och det finns runt 4000 publicerade studier på både celler,…

Massagebehandling

Massagebehandling Massage kan vara en bra behandlingsmetod om man har värk eller spänningar i musklerna. Massören använder händerna och bearbetar och trycker på muskelfibrer, senor och ligament för…