Behandlingsmetoder

Artrosskola

Artrosskola är en utformad kurs i sjukdomen artros där syftet är att utbilda den som drabbats samt ge direkta verktyg och behandling för att minska smärta och besvär…

Artrosskola i grupp

Artrosskola är den primära behandlingen vid artros. Artrosskola i grupp innebär att du får utbildning om artros samt tips och instruktion av lämplig egenvård tillsammans med andra. Utbildningen…

Artrosskola, individuell

Artrosskola, individuell kan fås hos fysioterapeuter eller arbetsterapeuter på din ort. Du bör efterfråga artrosinformation och omhändertagande vid misstanke eller konstaterande av artros i någon av dina leder.…

Artrosskola på nätet

Joint Academy är ett digitalt behandlingsprogram för höft- och knäartros. Först får du din diagnos av en ortoped för att sedan få ett personligt behandlingsprogram som koordineras av…

Epte, EPI, elektroterapi Ortomed

EPTE – EPI

EPTE och EPI är två typer av perkutan elektrolysbehandling. Behandlingen innebär att man med samtidig ultraljudsguidning för en nål med påkopplad likström ner i vävnaden. Likströmmen och den…

FaR – Fysisk aktivitet på Recept

FaR – Fysisk aktivitet på recept FAR – Fysisk aktivitet på recept är en behandlingsmetod inom hälsovården i syfte att öka den fysiska aktivitet och därmed förbättra hälsan.…

Fysioterapi – sjukgymnastik

Fysioterapi – sjukgymnastik Fysioterapi eller sjukgymnastik är det tredje största vårdområdet efter sjuksköterskor och läkare. Professionen är specialiserad på att bedöma och diagnostisera skada, smärt- och sjukdomstillstånd i…

Kapseltöjning axel

Kapseltöjning av axeln Kapseltöjning och kapseldistraktion är en behandlingsform som används bland annat vid stadie I och IIa av frusen axel (skuldra). Behandlingen kan stoppa sjukdomsprocessen och leda…

KBT - kognitiv beteendeterapi - skadekompassen.se

KBT – Kognitiv beteendeterapi

Vid KBT fokuserar man på patientens nuvarande fungerande och på vad för sorts förändringar som kan krävas för att patienten ska få det bättre. Detta innefattar noggranna analyser…