Ortopediska skoinlägg

Skribent Daniel Öhlin, leg fysioterapeut
Uppdaterat 2018-09-26
Dela
Gilla

Hitta vårdgivare med kunskap om Ortopediska skoinlägg

Ortopediska skoinlägg – fotbäddar

Ortopediska skoinlägg är individuellt anpassade eller konstruerade innersulor för skorna med syfte att åstadkomma någon typ av belastningsförändring i fot, vrist, knä, höft eller rygg. Skoinlägg kan användas dels förebyggande och dels då skada eller överbelastning redan uppstått i syfte att avlasta och portionera om belastningen. Många olika begrepp används som; fotbädd, hålfotsinlägg eller ilägg, men ofta menar man samma sak, dvs en individuellt ”avgjuten” iläggssula för foten att ha i skon. De olika modeller som finns kan skilja sig åt avseende material funktion och tillverkningsmetod.
Skoinläggen anpassas för att till exempel minska belastningen under framfotens trampdyna eller hälbenet och dess trampdyna, ge stöd åt det främre och mediala valvet samt motverka överdriven pronation. Skoinlägg kan även tillverkas för att fördela vikten ifrån en artrosdrabbad ledyta i ett knä, utjämna benlängdsskillnad eller för att avlasta en stortåled.

Skoinlägg för arbete, vardag och idrott

Statiskt eller dynamiskt (sviktande) skoinlägg?

Det finns framför allt två huvudtyper av skoinlägg. Statiska, mer stumma respektive dynamiska och mer rörliga. De olika typerna kan rekommenderas beroende på de förutsättningar som patienten presenterar. Ett statiskt inlägg som ger ett mer stumt och fixerat stöd kan vara nödvändigt under en period efter exempelvis en fotoperation då en viss rörelse i foten vill undvikas. Ett dynamiskt skoinlägg anpassas för att ge önskat stöd och korrigering men är rörligt för att tillåta foten att röra sig naturligt och vara så aktiv som möjligt. På senare tid har en mängd olika dynamiska sulor presenterat sig på marknaden. Både så kallade prefabricerade (förtillverkade med olika givna mått) samt varianter avsedda för individuell avgjutning och anpassning.

Avgjutning eller avläsning av foten

Det finns olika sätt att läsa av foten för att därefter tillverka fotbädden. Gipsavgjutning i liggandes, avgjutning i ståendes eller sittandes samt olika typer av skanning av foten förekommer. Fotsulans belastningsbild kan även studeras i ett så kallat podoskåp. Tår, fot, vrister, knän, höft och bål bör även studeras under olika typer av aktiva rörelser för att ta hänsyn till hela belastningsbilden.

Hur tillverkas ortopediska skoinlägg?

Ett skoinlägg (fotbädd) kan tillverkas på olika sätt. Dels efter en gipsavgjutningsform, dels kan den maskinproduceras på annan ort efter exempelvis en skanning eller efter fotavtryck i porös massa, men den kan även tillverkas efter direkt avgjutning eller formning på foten. Oavsett hur skoinlägget produceras kan det efterbearbetas på kliniken för att ge önskat stöd och korrigering. Idag finns det moderna tillverkningssätt där patienten kan få med sig ett individuellt ortopediskt skoinlägg direkt hem efter första besöket.

Fotens konstruktion och funktion

Foten är i sin uppbyggnad både stabil och rörlig för att på ett mjukt och effektivt sätt kunna ta upp de mycket stora krafter som belastar den. Rekommendationen är därför att använda material och anpassa dessa så att skoinläggen blir tillräckligt styva för att ge önskad avlastning eller korrigering och samtidigt dynamiska (sviktande) för att kunna stödja utan att samtidigt motverka fotens naturliga rörelse, aktivitet och funktion.

Vanliga besvär där skoinlägg kan hjälpa

 • Plantarfasciit (hälsporre)
 • Plattfot och låga fotvalv med vissa fotegenskaper och relaterad smärtproblematik
 • Överpronation med misstänkt relaterad smärtproblematik i fot och ben.
 • Höga fotvalv med vissa fotegenskaper och relaterad smärtproblematik
 • Hälkudde atrofi – Irritation av hälben och vävnaden under detta
 • Hallux valgus
 • Metatarsalgi – smärta under framfoten
 • PFSS (patellofemoralt smärttillstånd) då en överdriven pronation föreligger
 • Löparknä – smärta på utsidan knäleden
 • Hopparknä – smärta i knäskålssena och dess fäste på framsidan knät
 • Medialt tibiasyndrym (benhinnebesvär)
 • Akillestendinos (hälseneinflammation)
 • Liktorn och besvärande förhårdnader under foten
 • Knäsmärta på grund av artros i knä

Hälkopp, hälkoppsinlägg vid hälsmärta

Boka tid för skoinlägg

Olika typer av tå-, fot- och underbensrelaterade skador och besvär kräver olika typer av åtgärder. Skoinlägg är ofta en del av ett bredare omhändertagande av ett besvär och det är därför bra om dina besvär bedöms och omhändertas av en vårdgivare som både kan hjälpa dig med bedömning och rehabilitering av skadan samt även erbjuder fotanalys, tillverkning och anpassning av ortopediska skoinlägg (hålfotsinlägg).

Vårdgivare som tillverkar skoinlägg