Behandlingsmetoder

Ortopedisk & muskuloskeletal medicin

Ortopedisk och muskuloskeletal medicin – Klinisk diagnostik och behandling Begreppet ortopedisk medicin myntades av ortopeden James Cyriax (1904-1985). Cyriax utvecklade ett diagnostiskt och terapeutiskt system där olika icke…

Skoinlägg och fotbäddar

Ortopediska skoinlägg

Ortopediska skoinlägg – fotbäddar Ortopediska skoinlägg är individuellt anpassade eller konstruerade innersulor för skorna med syfte att åstadkomma någon typ av belastningsförändring i fot, vrist, knä, höft eller…

Skydd, ledskydd och ortos

Skydd, ledskydd och ortos Skydd, ledskydd och ortoser är hjälpmedel som används på kroppen, vanligtvis över en led, för att ge antingen minskad smärta och svullnad, ökad stabilitet,…

Stötvågsbehandling – ESWT (shockwave)

Stötvågsbehandling Stötvågsbehandling, tryckvågsbehandling eller shockwave therapy (olika namn på samma sak) är en kliniskt beprövad och vetenskapligt utvärderad behandlingsmetod som ger bevisad effekt på en mängd skador och…

Unloader One knäskydd vid knäartros

Unloader knäskydd vid knäartros

Unloader One, Unloader FIT och Rebound Cartilage är tre biomekaniska knäskydd som omfördelar belastningen i knäleden och därigenom minskar smärtan och förbättrar förutsättningarna för aktivitetsförmåga. För dem med…

Vaccination

Vaccination Vaccination är ett kontrollerat sätt att i liten mängd tillföra delar av det smittämne eller hela smittämnet i försvagad form som orsakar en sjukdom. Kroppens immunförsvar aktiveras…