Behandlingsmetoder

Unloader One knäskydd vid knäartros

Unloader knäskydd vid knäartros

Unloader One, Unloader FIT och Rebound Cartilage är tre biomekaniska knäskydd som omfördelar belastningen i knäleden och därigenom minskar smärtan och förbättrar förutsättningarna för aktivitetsförmåga. För dem med…

Vaccination

Vaccination Vaccination är ett kontrollerat sätt att i liten mängd tillföra delar av det smittämne eller hela smittämnet i försvagad form som orsakar en sjukdom. Kroppens immunförsvar aktiveras…