Ont i foten

Skribent Daniel Öhlin, leg fysioterapeut
Granskare Mikael Boije af Gennäs, leg. fysioterapeut
Uppdaterat 2020-09-11
Dela
Gilla

Hitta vårdgivare med kunskap om Ont i foten

Ont i foten

Smärta i foten placeras på olika ställen beroende på skada eller sjukdom, och drabbar vanligen vristen (fotleden), kring fotknölarna, i eller under hälen, i hålfoten, utsidan av foten, i och under främre tampdynan, mellan tårna och i stortå eller övriga tår.

Smärtan beror oftast på överbelastning av muskel, sena eller ledstruktur i vrist, häl, mellanfot, framfot eller tår, men kan också vara orsakad av nervpåverkan i rygg eller ben eller av olika sjukdomar.

Bidragande faktorer till överbelastning kan vara felbelastning på grund av vilken fottyp, gång- eller löpsteg man har samt hur mycket foten belastas i arbete, fritid och träning. Utredning av detta görs hos en fotspeciliaserad vårdgivare.

Fottyper som är förknippade med fotsmärta är plattfot eller låga fotvalv samt höga fotvalv och där foten är fixerad i sin fottyp. Mycket gående och stående på hårda underlag samt i skor som inte är lämpade för sin fottyp och aktivitet innebär också ökad risk.

Man brukar skilja på fottyperna:

  • Plattfot eller lågt fotvalv, flexibel
  • Plattfot eller lågt fotvalv, fixerad
  • Medelhög fot (flexibel, normal, fixerad)
  • Högt fotvalv, cavo-varus
  • Pes equinus

Hitta din skada här nedan och läs våra råd

Tips! Du kan leta efter smärtans placering för att hitta din skada.

Boka vård för ont i foten

Skor, skydd och ortoser vid ont i foten


Artros – ont och stel i fotleden

Smärta och stelhet i fotleden, ofta med igångsättningssmärta och stelhet som ger med sig efter lite gående, men som återigen ökar efter en viss tids fortsatt belastning. Ju allvarligare grad av artros desto mer smärta, stelhet och begränsad belastningsförmåga.

Orsaken är ofta en tidigare skada som drabbat ledytorna, varefter broskbeläggningen efter några år reduceras snabbare än vid normala åldersförändringar. Då en tidigare skada är orsaken blir symtomen och besvären relaterade till den foten och är således ofta ensidiga.

Behandlas bäst med medicinsk träning hos fysioterapeut. Läkemedel kan ges för smärtlindring och injektionsbehandling med kortison kan ge periodvisa lättnader. Tuppkam kan ges då kortisoninjektion inte har önskad effekt men får bekostas själv då det inte längre ersätts av den skattefinansierade vården.  Skoinlägg och specialanpassade skor kan ge belastningsförändring med minskade besvär och ökad aktivitetsförmåga som följd.

Fotspecialiserade vårdgivare

Boka skoinlägg


Brännande fötter – ont under fotsulan

Värken sitter under bakre eller främre trampdynan eller i hela foten och blir ofta värre ju längre du belastar.

Att uppleva fötterna som väldigt varma och brännande eller svidande kan ha flera orsaker. Om du har diabetes kan nerverna i foten påverkas och ge dessa symtom. Höga fotvalv där en ökad belastning uppstår i bakre och främre trampdynan kan också ge liknande smärtupplevelse. Orsaken kan också vara att du har olämpliga strumpor och skor. Du svettas och foten blir fuktig och varm. Använd material som ventilerar och släpper ifrån sig fukten och som ger lämplig friktion mot innersulan samt skor som är lämpliga för din aktivitet.

Fotspecialiserade vårdgivare

Skor och inlägg vid brännade fötter


Hallux valgus – ont och sned stortå

Smärtan sitter i storåns grundled och blir ofta värre då stortån belastas i gång eller då skorna trycker från sidan. Stortån pekar ut mot övriga tår och grundleden är förstorad, som en ”knöl”.

Det är känt att nedsjunkna mediala valv/hålfot och överpronation påverkar biomekaniken och stabiliteten i framfot och tår. Detta ger alltför mycket stress mot stortå och kan ge utåtvridning av stortån (stortån böjer sig och vinklas mot de andra tårna. Stortåns grundled blir större, svullen och ibland rodnad. Man lider framför allt av smärta vid hallux valgus, men för en del är utseendet och stortåledens åverkan på skor en anledning till önskad hjälp och åtgärd.

Behandlingen består i träning av foten samt avlastning med ortopediska skoinlägg (fotbäddar eller inlägg) där stöd för främre valvet byggs in samt med användning av skor som inte trycker mot den förstorade stortågrundleden och inte heller klämmer ihop tårna.

Läs mer

Boka vård


Hallux rigidus – stel stortåled

Smärtan sitter i stortåleden, stortån och ibland i andra delar av fot, framfot och tår på grund av den relaterade snedbelastningen. Stortån är stel och har ingen eller väldigt liten rörlighet. Det gör mer ont under avvecklingen av fotsteget då tårna böjs. Orsaken kan vara att du drabbats av artros och led/broskförändringar i stortåns grundled. Förvärrande faktorer är en fottyp där ökad belastning av insidan av foten och stortån uppstår och bör ses över av fotspecialiserad vårdgivare.

Behandling består i fotträning, avlastning med specialanpassade skoinlägg, skor med styv sula eller rullsula, injektionsbehandling eller operation.

Fotspecialiserade vårdgivare


Hälsporre, plantar fascialgi – ont rakt under eller insidan under hälen

Smärtan sitter vanligtvis rakt under hälen, insidan av den och ut i foten och hålfoten. Första stegen är ofta värst.

Skadan uppkommer på grund av draget från senstråket,  plantarfascian, som fäster vid hälbenet och ibland kan en kalkpålagring (utväxt) från hälbenet uppstå, vilket på röntgen eller på en ultraljudsbild kan likna en sporre. Många med denna bensporre har inga symtom varför själva sporren sällan ses som orsaken till den aktuella smärtan under hälen. Sporren bör istället ses som en konsekvens av en långt stående överbelastning av plantarfascian, plantarfasciiten.

Överbelastningen i plantarfascian går över av sig själv inom några månader till upp till ett år, men avlastning med hälkopp, hälkoppsinlägg, skoinlägg eller tejpning samt behandling med medicinsk träning, övningar, stötvåg och laser leder ofta till snabbare läkning.

Läs mer

Boka vård


Hälkuddesyndrom – ont under ”hela hälen”

Smärtan sitter under och i hälen och blir snarare värre ju längre du står. Första stegen är ofta bättre.

Hälkudden består i huvudsak av fett och bindväv. Hälkuddens förmåga att motstå belastning kan förändras vilket kan öka risken för smärta. Även med normal fettkuddetjocklek kan belastningsrelaterad smärta förekomma. Rekommendationen är att undvika att gå barfota eller i hårda, stumma skor. God avlastning kan uppnås genom användande av hälkoppsinlägg alternativt ortopediska skoinlägg där belastningen fördelas över en större yta under foten.

Läs mer

Boka vård


Höga fotvalv – ont i fot eller under trampdynorna

Smärta placerar sig i häl, mellanfot, framfot eller tår beroende på den fottyp och belastningsbild som föreligger.

Högt fotvalv är medfött och ger ofta så kallad punktbelastning med ökat tryck på främre trampdynan och hälen. Fotbilden kan även bidra till så kallade hammartår.

Höga fotvalv med rigid eller fixerad mellanfot är förknippat med fotsmärta och då detta finns bör det undersökas hos fotspecialiserad vårdgivare.

Behandlingen kan bestå i avlastning med skoinlägg eller genom operation

Fotspecialiserade vårdgivare


Mortons neurom – ont i framfoten med strålande smärta ut i tårna

Smärta i framfoten ofta med strålande smärta ut i tårna. Värk, huggsmärta och nedsatt känsel ut mot tårna är vanligt och besvären blir ofta värre av skor som är trånga i framfoten och/eller har hård sula.

Skadan uppstår då en en nerv av kläms eller svullnar upp och vanligen drabbas nerven mellan 3.e och 4.e mellanfotsbenet/tårna. Skadan kallas Mortons neurom eller Mortons sjukdom eller syndrom.

Behandlingen är ortopediska skoinlägg med extra stöd för det främre valvet. Alternativt att en enskild pelott placeras under foten för att avlasta nerven. Laserbehandling samt injektionsbehandling med kortison kan lindra besvären och ibland behövs operation.

Läs mer

Boka vård


Metatarsalgi – ont eller öm under främre trampdynan

Smärta eller ömhet under den främre trampdynan som oftast blir värre ju längre man står.

Ett tidigt tecken anses vara återkommande trötthet och svidande känsla under främre trampdynor under belastning. Småningom ökade besvär med värk, huggsmärta och domningar i framfot och tår samt att besvären kommer efter allt kortare tid i stående eller gående. I längden finns risk för att utveckla Mortons syndrom (se ovan).

Orsaken kan vara att man har en fottyp, skor eller belastningsbild som leder till överbelastning i framfoten

Behandling består i fotträning samt avlastning med skoinlägg, pelott och skor.

Läs mer

Boka vård


Severs skada – ont i hälen hos barn vid Sever’s skada

Smärtan sitter vanligtvis i bakre delen av hälen och på sidorna. Ibland smärtar det istället eller även under hälen och högre upp kring ovansidan hälbenet. Värken kommer under eller efter aktivitet, särskilt där löpning ingår.

Smärtan beror på överbelastning av tillväxtzonen i hälbenet och bör behandlas med avlastande hälkopp, skoinlägg eller tejpning så att fortsatt aktivitetsnivå kan bibehållas.

Läs mer

Boka vård


Stukad fot – ont på utsidan foten framför yttre fotknölen

Smärtan är framför allt lokaliserad till nedanför och strax framför den yttre fotledsknölen (malleolen) då de ligament som sitter där blir skadade vid en fotledsstukning där foten vrider eller viker sig inåt.

Vid kraftig stukning kan ligamenten gå av (rupturera) men vanligen sker bara mindre bristningar i dessa. Blödning med kraftig och smärtsamt svullnad är vanligt. Fotleden och foten blir stel och smärtsam att belasta. Går det inte att belasta skall foten utredas för eventuell fraktur eller syndesmosskada.

Icke frakturer behandlas konservativt, dvs genom medicinsk träning innehållande styrka, balans och stabiliseringsträning. Fotledsskydd rekommenderas upp till ett halvår för att snabbt öka stabiliteten och minska risken för upprepad stukning, till dess foten tränats upp.

Vid allvarlig skada sker operation.

Läs mer

Boka vård


Pereoneus tendinos – ont på utsidan foten eller runt yttre fotknölen

Vid skada på pereoneus senan förläggs smärtan runt yttre fotknölen (malleolen), antingen bakom denna eller nedanför denna ut mot utsidan mellanfoten där den fäster på basen av femte mellanfotsbenet. Smärta i själva bentutskottet indikerar att senskadan är just där, vilket är vanligt.

Skadan kan uppstå av trauma där senan sträcks som vid en kraftig fotledsstukning eller då muskeln aktiveras för starkt. Överbelastning kan också ske över längre tid och bero på en fottyp med icke optimal biomekanik och belastningsbild.

Behandlas med medicinsk träning, vilken kan kompletteras med stötvåg, laser, akupunktur/dry needling och friktionsmassage och ibland operativt. Vid skada i själva senfästet kan kortsioninjektion ges. Avlastning med ortos, lateral kil eller skoinlägg kan också rekommenderas.

Fotspecialiserade vårdgivare


Tibialis posterior tendinos – ont på fotens insida eller runt inre fotknölen

Vid skada på tibialis posterior senan förläggs smärtan runt den inre fotknölen (malleolen), antingen bakom denna eller nedanför denna ut mot insidan av mellanfoten där den fäster på os naviculare. Smärta i själva senfästet indikerar att skadelokalisationen är där, vilket också är vanligt.

Skadan kan uppstå av trauma där senan sträcks som vid en kraftig fotledsstukning där foten vrids utåt eller då muskeln aktiveras för starkt. Överbelastning kan också ske över längre tid och bero på en fottyp med icke optimal biomekanik och belastningsbild som vid plattfot och låga fotvalv

Behandlas med medicinsk träning, vilken kan kompletteras med stötvåg, laser, akupunktur/dry needling och friktionsmassage och ibland operativt. Vid skada i själva senfästet kan kortsioninjektion ges. Avlastning med ortos, medial kil eller skoinlägg kan också rekommenderas.

Fotspecialiserade vårdgivare


Plattfot och nedsjunkna fotvalv – kan ge olika symtom i fotled, fot och tår

Smärtan kan placera sig på olika ställen beroende på vilka vävnader som får ökad belastning beroende på fottyp. Oftast smärtar det kring inre fotknölen, insidan mellanfoten, under hälen, insidan under framfoten eller kring stortån.

De allra flesta har en plattfot eller lågt fotvalv som inte ger besvär eller behöver korrigeras, medan vissa kan få stora besvär och där ibland operation är nödvändigt och viktigt att göra för att inte få förvärrade besvär.

Personer med låga fotvalv i stående och där valvet inte reser sig upp då man gör en tåhävning och där smärta och aktivitetsnedsättning finns skall söka vård.

Plattfot hos barn är vanligt och skall vanligen inte behandlas om inga besvär finns. Vissa fottyper kan dock behöva undersökas av fotspecialiserade vårdgivare.

Tillfälliga överbelastningar i vävnader behandlas med medicinsk träning, stötvåg, laser och avlastas med skoinlägg och ortoser.

Läs mer

Boka vård


Pronation och supination

Pronation är en naturlig del av fotens rörelse under belastning. Den syftar till att dämpa och lagra den kraft som genereras upp i kroppen från underlaget under steget samt anpassa foten till den variation av underlag den möter. Foten bör alltså pronera under steget. Grovt beskrivet innebär pronation att mellanfoten (benen närmast framför och ovan hälbenet) sjunker neråt och inåt vilket sänker hålfoten samt att framfoten vrids utåt och nedre delen av hälbenet vinklas utåt (valgiserar). Pronationen startar vid hälisättningen och fortgår fram till under ståfasen när kroppen är rakt över foten. Därefter börjar foten supinera vilket innebär att motsatt rörelse mot pronationen sker och fotvalvet reser sig igen. Överpronation menas när pronationen är större än önskat och ger konsekvenser ut i framfoten och upp i underbenet och vidare upp i kroppen. Överpronationen kan bland annat bero på att foten är ”för mjuk” – att ligament och muskulatur inte orkar hålla emot, men kan också bero på att foten redan innan belastning är i en pronerad ställning, vilket kan vara medfött eller utvecklas över tid. Överpronation har ett starkt samband med nedsjunket medialt fotvalv (”hålfoten”) och är predisponerande för en rad olika diagnoser. En överpronerad fot bör därför undersökas av en fotspecialiserad vårdgivare där orsaken utreds och åtgärdsförslag presenteras och genomförs. Symtomen vid överpronation kan vara att foten ofta upplevs som trött och diffust värkande när du går och står mycket samt smärtproblematik i framfot, underben och vidare upp i kroppen. Mjukdelar (ligament, ledkapsel och muskulatur) i foten utsätts för ökad stress och kan reagera med olika smärttillstånd. En supinerad fotställning menas då foten redan innan eller vid hälisättning och under ståfas är i supination. En supinerad fot har ofta extra högt fotvalv, ett hälben som vars nedre del kan vara vinklad inåt (varuserat), en inåtvriden framfot samt att den ofta har en ökad belastning underifrån mot delar av eller hela fotens utsida. Vid påtaglig supination kan också trycket underifrån mot framfot och häl vara extra högt, vilket kan förorsaka hälsmärta, metatarsalgi, hammartår, plantarfasciit och förhådnader. Besvär i fot, underben och vidare uppåt på grund av en supinerad fot kan avhjälpas eller lindras med ortopediska skoinlägg och specialskor.

Fotspecialiserade vårdgivare


Skor, inlägg och ortoser vid ont i foten

Ett inlägg till skorna (skoinlägg) kan leda till belastningsförändring och avlastning av den smärtande vävnaden och vissa ortoser kan ge smärtlindring, stöd och avlastning och därmed skapa bättre förutsättningar för läkning. En avlastande ortos kan innebära att du kan öka din aktivitetsnivå under utläkningstid och rehabilitering.

Nedan har vi valt ut olika inlägg, skydd och ortoser ur Rehabotekets sortiment samt sköna och fotriktiga skor från Stööks. Först enkla, men bra skydd vid allmänt ont i foten och under dessa tipsar vi om olika ortoser riktade att avlasta de olika typerna av fotskador som ger fotsmärta.

Vi har valt att ha ett betalt samarbete med Rehaboteket och Stööks då de svarar upp mot våra krav på kvalitet, kompetens, service och snabb och trygg handel.

Skoinlägg Comfort

Skoinlägg Comfort

Skoinlägg Comfort är ett smidigt och lätt skoinlägg med extra stöd för hålfoten och framfoten i samma inlägg. Skoinlägget kombinerar extra stötdämpning med optimal komfort.

799 kr

Läs mer
Fotledsstöd SELF

Fotledsstöd SELF

Extremt smidigt kompressionsgivande fotledsstöd för smärtlindring och lokal kompression, för idrott som vardagligt användande.

329 kr

Läs mer
Pelottsula för framfotsproblem

Pelottsula för framfotsproblem

Pelottsula är en smidig men väldigt effektiv sula för behandling av framfotsproblem. Pelotten lyfter och avlastar främre trampdynan effektivt.

199 kr

Läs mer

Skor, inlägg och hjälpmedel vid artros i foten

Joya Dubai Black

Joya Dubai Black - DAM

Joyas orginalsandal i senaste utgåvan är extremt mjuk och skön med lätt rull i sulan vilket kan avlasta vid artros. Är behovet en stabil sko vid artros skall man välja en annan modell.

1895 kr

Läs mer
Joya Capri Black herrsandal

Joya Capri Black herrsandal - HERR

Den här skon är inte som någon annan sko du provat då skon är otroligt mjuk. Mjukheten är en fördel för människor som står och går mycket. Hårda golv märks nästan inte alls.

1895 kr

Läs mer
Fotledsstöd SELF

Fotledsstöd SELF

Extremt smidigt kompressionsgivande fotledsstöd för smärtlindring och lokal kompression, för idrott som vardagligt användande.

329 kr

Läs mer

Skor och inlägg vid brännande fötter

Skoinlägg Comfort

Skoinlägg Comfort

Skoinlägg Comfort är ett smidigt och lätt skoinlägg med extra stöd för hålfoten och framfoten i samma inlägg. Skoinlägget kombinerar extra stötdämpning med optimal komfort.

799 kr

Läs mer
Joya Tina II White/Silver

Joya Tina II White/Silver - DAM

Den fantastiskt mjuka Joya sulan dämpar varje steg och ger därmed effektivt lindring av rygg och leder. Resultatet: en unik gångkomfort. Idealisk för människor som vill skämma bort sig själva och sina fötter med en unik mjuk känsla i varje steg.

2095 kr

Läs mer
Joya Como II Black

Joya Como II Black - HERR

Den fantastiskt mjuka Joya sulan dämpar varje steg och ger därmed effektivt lindring av rygg och leder. Resultatet: en unik gångkomfort. Idealisk för människor som vill skämma bort sig själva och sina fötter med en unik mjuk känsla i varje steg.

1945 kr

Läs mer

Skor, pelott inlägg och ortoser vid hallux valgus

Saucony Integrity ST 2 Wide Dam för bred framfot

Saucony Integrity ST 2 Wide Dam

Integrity ST 2 har en ovandel av läder där framfoten har stretchande zoner, vilket avlastar breda och problematiska fötter.

1395 kr

Läs mer
Joya Relax Black - för bredare fötter

Joya Relax Black - för bredare fötter

Joya Relax - Ren komfort och mjuka promenader för lite bredare fötter.
Denna modell passar dig med problem som hammartå, hallux valgus eller bara har en lite bredare fot.

1995 kr

Läs mer
Joya Vancouver Black/Blue för bred fot

Joya Vancouver Black/Blue - DAM

Skon är skuren för något bredare fot (bredd G) och den högkvalitativa mjuka mockan är behagligt mjuk på foten. Och mjuk och skön sula, såklart.

1895 kr

Läs mer
Hallux Valgus skydd av silikon

Hallux Valgus skydd av silikon

Hallux valgus silikonskydd är ett kombinationsskydd för tryckavlastning över stortåleden och extra stöd för en rakare stortå i samma produktlösning

139 kr

Läs mer
Hallux Valgus band

Hallux Valgus band

Hallux Valgus bandet motverkar effektivt felställningen och bidrar till en rakare position av stortåns grundled

299 kr

Läs mer
Ortopediska inlägg Hallux T vid artros i stortåleden

Ortopediska inlägg Hallux T vid artros i stortåleden

Hallux Total är ortopediska inlägg tillverkade av kolfiber för extra stöd vid problem med artros i stortån. Hallux Total underlättar avvecklingen vid stel stortåled.

1399 kr

Läs mer
Skoinlägg för arbete, vardag och idrott

Individuellt tillverkade Ortopediska inlägg med pelott

Individuellt tillverkade ortopediska skoinlägg med pelott och ibland medial kil ger bäst avlastning vid Hallux valgus och tillverkas hos våra ortopedtekniker.

1790 kr

Läs mer

Skor och skoinlägg vid hallux rigidus

Joya ID Cairo II Black med rullsula

Joya ID Cairo II Black med rullsula - DAM

Mjuka rullsula med högkvalitativt skinn, elastisk textil som andas och kardborreknäppning som gör att skon går att ställa individuellt för perfekt passform

1895 kr

Läs mer
Ortopediska inlägg Hallux Stiff

Ortopediska inlägg Hallux Stiff

Hallux Stiff är extra stabila ortopediska inlägg speciellt utvecklat för artros i stortåleden. Inläggets unika design hjälper även vid generella problem med smärta och stelhet i framfoten

1099 kr

Läs mer
Ortopediska inlägg Hallux T vid artros i stortåleden

Ortopediska inlägg Hallux T vid stel och öm stortåled

Hallux Total är ortopediska inlägg tillverkade av kolfiber för extra stöd vid problem med artros i stortån. Hallux Total underlättar avvecklingen vid stel stortåled.

1399 kr

Läs mer

Skor, inlägg och hälkopp vid hälsporre och hälkuddesyndrom

Hälkopp - hälkoppsinlägg det bästa inlägget vid smärta i hälen

Hälkoppsinlägg - det bästa inlägget vid hälsporre

Hälkoppsinlägget med en djup styv hälkopp håller ihop hälkudden och minskar belastningen på det ömma fästet under hälen. Tillverkas hos våra ortopedtekniska mottagningar.

1380 kr

Läs mer
Hälkopp Tulis HD

Hälkopp Tulis HD

Tulis mjuka hälkopp ger ett mjukt stöd för hälkudden och minskar stöten från underlaget och kan vara ett första alternativ att prova vid hälsporre.

269 kr

Läs mer
Strumpa mot hälsporre PF8™

Strumpa mot hälsporre PF8™

Strumpa mot hälsporre PF8™ med åtta olika kompressionszoner runt hålfot och fotled, kan ge lindring av smärtan vid hälsporre. Strumpan kan kombineras med hälkoppsinlägg, tulis samt mjuka Joyaskor.

299 kr

Läs mer
Joya Dubai Black

Joya Dubai Black - DAM

Joyas orginalsandal i senaste utgåvan är extremt mjuk och skön i sulan och brukar uppskattas mycket av dem hälsporre.

1895 kr

Läs mer
Joya Amalfi II Black Snake

Joya Amalfi II Black Snake - DAM

Den fantastiskt mjuka Joya sulan dämpar varje steg och ger en unik gångkomfort. Mjukt läder och kardborreband gör det skönt och enkelt.

1595 kr

Läs mer
Joya Electra Light Blue

Joya Electra Light Blue - DAM

Joyas mjuka, svagt rundade, sportiga sula ger skön dämpning och komfort vid hälsporre.

2095 kr

Läs mer
Hoka One One Bondi 6 Women

Hoka One One Bondi 6 Women

Hoka One One Bondi 6 är bekväma, neutrala löparskor. Bondi-serien från Hoka erbjuder den mest dämpande av alla Hoka-skor för väglöpning.

1895 kr

Läs mer
Hoka One One Clifton 6 Women

Hoka One One Clifton 6 Women

Hoka One One Clifton 6 är neutrala löpskor med mycket komfort med en mjuk känsla och med en låg vikt på endast 255 gram.

1795 kr

Läs mer
Joya Capri Black herrsandal

Joya Capri Black herrsandal

Joyas klassiker som varit med ända från början. Fantastiskt mjuk och väldämpad sula i ett klassiskt sandalformat. Brukar leda till direkt minskad smärta vid hälsporre.

1895 kr

Läs mer
Joya Como II Black

Joya Como II Black - HERR

Luftig sommar och arbetssko med Joyas mjuka sula. Kan kombineras med styva hälkoppsinlägg för optimal avlastning vid hälsporre.

1945 kr

Läs mer
Joya Flash Dark Blue

Joya Flash Dark Blue - HERR

Lätt och luftig sko med skön dämpning i sulan som lindrar smärtan av hälsporre. Kan kombineras med hälkoppsinlägg för optimal avlastning av häl.

2095 kr

Läs mer
Hoka One One Bondi 6 Men

Hoka One One Bondi 6 Men

Hoka One One Bondi 6 är bekväma, neutrala löparskor. Bondi-serien från Hoka erbjuder den mest dämpande av alla Hoka-skor för väglöpning.

1895 kr

Läs mer
Hoka One One Clifton 6 Men

Hoka One One Clifton 6 Men

Hoka One One Clifton 6 är neutrala löpskor med mycket komfort med en mjuk känsla och med en låg vikt på endast 255 gram.

1795 kr

Läs mer

Skor och inlägg vid Mortons och metatarsalgi

Pelottsula för framfotsproblem

Pelottsula för framfotsproblem

Pelottsula är en smidig men väldigt effektiv sula för behandling av framfotsproblem. Pelotten lyfter och avlastar främre trampdynan effektivt.

199 kr

Läs mer
Pelott - främre pelott

Pelott - främre pelott

Pelott - främre pelott inlägg är en effektiv kudde som hjälper till att lyfta det främre fotvalvet vid belastningsrelaterad smärta i framfoten.

179 kr

Läs mer
Skoinlägg Comfort

Skoinlägg Comfort

Skoinlägg Comfort är ett smidigt och lätt skoinlägg med extra stöd för hålfoten och framfoten i samma inlägg. Skoinlägget kombinerar extra stötdämpning med optimal komfort.

799 kr

Läs mer
Skoinlägg för arbete, vardag och idrott

Individuellt format skoinlägg - ger bäst avlastning

Ett individuellt ortopediskt skoinlägg med pelott ger bäst avlastning vid Mortons och metatarsalgi. Tillverkas på våra ortopedtekniska mottagningar.

1790 kr

Läs mer
Joya Max II Black

Joya Max II Black - DAM

Den mjuka Joya-sulan absorberar stötar och den extra breda sulan i hälen och framfoten kombinerar mjukhet med stabilitet.

1795 kr

Läs mer
Joya Jane Black Snake

Joya Jane Black Snake - DAM

Det högkvalitativa släta lädret ligger mjukt på foten och ger skon ett speciellt utseende. Den mjuka elastiska Joya-sulan absorberar eventuella stötar och den runda tån har skon erbjuder tillräckligt med utrymme för tårna.

1945 nkr

Läs mer
Joya Sydney White

Joya Sydney White - DAM

Sensosulan är särskilt mjuk i hälen och framfoten och erbjuder genom den kraftiga dämpningen optimal avslappning. Speciellt lämplig för personer med känslig rygg och tungt belastade fötter och leder. Den kvadratiska formen har två fördelar: Den ser sportig ut och ger en bekväm passform för foten och tårna.

1995 kr

Läs mer
Joya Vancouver Dark Red

Joya Vancouver Dark Red - DAM

Skon är skuren för något bredare fot (bredd G). Det högkvalitativa mjuka mockan är behagligt mjuk på foten och den fantastiskt mjuka Joya sulan dämpar varje steg samt att den runda tån ger tillräckligt utrymme för tårna.

1895 kr

Läs mer
Joya Vancouver Black/Blue för bred fot

Joya Vancouver Black/Blue - DAM

Skon är skuren för något bredare fot (bredd G) och den högkvalitativa mjuka mockan är behagligt mjuk på foten. Och mjuk och skön sula, såklart.

1895 kr

Läs mer
Joya Traveler II Black

Joya Traveler II Black - HERR

Ovandelen är tillverkat i högkvalitativ nubuck, den ruggade ytan är väldigt mjuk och skön. Den fantastiskt mjuka Joya sulan dämpar varje steg och den runda tån erbjuder en bekväm passform i framfoten.

1945 kr

Läs mer
Joya Capri III Black

Joya Capri III Black - HERR

Den mjuka Joya-sulan absorberar stötar och ger sålunda lättnad för rygg och leder. Den extra breda sulan i hälen och framfoten kombinera mjukhet med stabilitet.

1895 kr

Läs mer
Joya Max II Black

Joya Max II Black

Den mjuka Joya-sulan absorberar stötar och ger sålunda lättnad leder. Den extra breda sulan i hälen och framfoten kombinera mjukhet med stabilitet.

1795 kr

Läs mer

Fotledsskydd och ortoser vid stukad fot

Elastiskt fotledsstöd 8 - åttaband

Elastiskt fotledsstöd 8 - åttaband

Ett smidigt elastiskt band för en effektiv stabilisering av en instabil fotled i vardagliga situationer för de flesta skorna oavsett klackhöjd.

239 kr

Läs mer
Fotledsskydd DSO - fotledsskyddet med lägsta profil

Fotledsskydd DSO - fotledsskyddet med lägsta profil

Fotledsskyddet som passar alla skor och alla idrotter. DSO är tillverkad av extra slitstarkt ballistiskt nylon för extra stabilitet och slitstyrka.

399 kr

Läs mer
ACTIVE ANKLE T2 - Ledat fotledsstöd

ACTIVE ANKLE T2 - Ledat fotledsstöd

Active Ankle T2 – det klassiska fotledsstödet med effektiv stabilitet för en instabil fotled. Fotledsstödets ledade fotplatta säkerställer extra stabilitet.

679 kr

Läs mer

Hälkopp och inlägg vid Severs skada

Vid Severs skada behöver hälbenet skyddas mot stötar från underlaget. Minskar denna belastning brukar det inte göra så mycket att hälsenan fortsätter dra i och belasta hälbenets bakre del.

Målet är att hitta avlastande hjälpmedel så att barnen kan fortsätta med att sporta så mycket de vill, utan vila. Detta går med det gjutna hälkoppsinlägget. Det är det klart bästa skoinlägget på marknanden vid alla smärtande hälar och framför allt vid Severs skada. Så fungerar inget annat är det värt att skaffa sådana. Barnet skall ha riktig otur om dessa inte hjälper.

En hel del kan dock sporta vidare på samma nivå som innan med hjälp av Tulis hälkoppar, se nedan, de är billigare och kan beställas hemifrån så dessa kan provas först.

Först om inget hjälpmedel lindrar tillräckligt mycket bör barnen minska på sin aktivitetsnivå.

Hälkopp bäst behandling vid ont i hälen.

Styvt hälkoppsinlägg är det bästa inlägget på marknaden

Styvt hälkoppsinlägg håller ihop hälkudden och tar upp en stor del av trycket från underlaget vilket ofta leder till att barn kan sporta vidare så mycket de önskar, trots skadan.
Hälkoppsinlägg tillverkas på plats hos våra ortopedtekniker.

1080 kr

Läs mer
Hälkopp Tulis HD

Hälkopp Tulis HD

Tulis mjuka hälkopp ger ett mjukt stöd för hälkudden och minskar stöten från underlaget och kan vara ett första alternativ att prova vid hälsporre.

269 kr

Läs mer
Stötdämpande hälskydd - Tulis Cheetah

Stötdämpande hälskydd - Tulis Cheetah

Strumpa med insydd Tulis hälkopp ger ett mjukt stöd för hälkudden för gång och sport barfota och ger avlastning och bättre förutsättningar för bibehållen aktivitetsnivå under utläkning.

349 kr

Läs mer

Skydd och ortoser vid tibialis posterior tendinopati

Vid skada och överbelastning av tibialis posterior senan behöver den medicinsk träning och eventuellt läkningsstimulerande behandling. Utöver detta kan AVLASTNING skapa förbättrade förutsättningar för minskad smärta och ökad aktivitetsförmåga under utläkningen. Den bästa avlastningen ger ett individuellt ortopediska skoinlägg där en medial förhöjning byggs på. En enkel medial kil att lägga i skon minskar också belastningen av tibialis posterior senan (men ökar belastningen av andra) och ortoser och fotledsstöd avlastar genom att tillföra ett yttre stöd för vrist och hålfot. En sko med en rullsula minskar också belastningen och kan vara skönt vid en riktigt ilsken sena.

Ortopediska skoinlägg och fotbäddar i Göteborg och Stockholm, Kista

Individuellt tillverkat ortopediskt skoinlägg för optimal avlastning av tibialis posterior

Ett ortopediskt skoinlägg tillverkas hos våra ortopedtekniska mottagningar. Detta formas så att de ger ett optimalt stöd för hålfot och byggs sedan på under insidan för att ytterligare avlasta tibialis posterior sena.

1790 kr

Läs mer
Skoinlägg Comfort

Skoinlägg Comfort

Skoinlägg Comfort är ett smidigt och lätt skoinlägg med extra stöd för hålfoten och framfoten i samma inlägg. Skoinlägget kombinerar extra stötdämpning med optimal komfort.

799 kr

Läs mer
Fotledsskydd DSO - fotledsskyddet med lägsta profil

Fotledsskydd DSO - fotledsskyddet med lägsta profil

Snörning och de styva remmarna dras och fästs så att hålfot och fot får ökat stöd på insidan, vilket avlastar en överbelastad tibialis posterior sena

399 kr

Läs mer