Ont i foten

Skribent Daniel Öhlin, leg fysioterapeut
Uppdaterat 2018-06-19
Dela
Gilla

Hitta vårdgivare med kunskap om Ont i foten

Ont i foten

Ont i foten kan bero på många olika skador och sjukdomsttillstånd. Nedan finner du några av de vanligaste och kan läsa vidare om det som stämmer för dig.

Ont i hälen hos barn – Sever’s skada (Apofysitis calcanei)

Sever’s skada (ibland kallad apofysitis calcanei) är den vanligaste orsaken till smärta i hälen hos barn i 9-15 års ålder. Det gör ont i bakre delen av hälbenet, vanligen på sidorna av bakre delen av hälbenet under eller efter aktivitet där mycket hopp och landningar, snabba ryck eller vändningar ingår och där underlag och skor är relativt stumma. Det gör ont under eller efter aktivitet och kan sitta i i timmar eller dagar efteråt. Värken klingar efter hand av vid vila. Det brukar även göra ont att trycka med fingrarna på sidorna av hälbenet. Vanligtvis drabbas barn i 10-12 års ålder som spelar fotboll, handboll, innebandy, gymnastik eller liknande ”stötiga idrotter”. Publicerade studier visar på mycket god avlastning vid användande av gjutna hälkoppsinlägg med djup, styv hälkopp. Rekommendationen är att använda hjälpmedel så att fortsatt och önskad aktivitetsnivå  kan hållas och viloperioder kan undvikas. Man kan först prova att använda mjuka stödämpande hälkoppar och skor med bra stötdämning och om dessa inte hjälper istället skaffa de individuellt formade styva hälkoppsinläggen. Ortopediska skoinlägg med djupare hälkopp brukar också ge bra avlastning.

Läs mer om Severs skada »


Ont i hälen hos vuxna – Plantarfasciit, plantarfascialgi

Om det gör ont under hälen och/eller från hälen ut i hålfoten, eller på sidorna under hälen kan du ha drabbats av plantarfasciit (plantarfascialgia). Ofta finns en distinkt ömhet i framkant och insida under hälbenet eller rakt under hälbenet och något på insidan. Smärtan är mest påtaglig när du tar första stegen på morgonen eller efter att ha suttit stilla en stund. Likaså brukar smärtan öka ju längre du går eller springer. Smärtan kan vara mer eller mindre besvärande, men många upplever skadan mycket begränsande. Prognosen är god och skadan brukar läka ut av sig själv, men det kan ta lång tid. Ibland 1-2 år. Idag finns mycket bra avlastning och behandling vid plantarfascialgi, vilket snabbt kan reducera besvären och förkorta läkningstiden.

Läs mer om plantar fasciit och hälsporre »


Ont under hälen hos vuxna – Hälsporre

Hälsporre kan ge smärta under foten, men många menar egentligen plantarfasciit (plantarfascialgi) när man säger hälsporre. Skadan uppkommer på grund av draget från senor som fäster vid hälbenet och på grund av en eventuell inflammation kan resultatet bli en kalkpålagring (utväxt) från hälbenet, vilket på röntgen eller på en ultraljudsbild kan likna en sporre. Många med äkta hälsporre har faktiskt inga symtom varför själva sporren sällan ses som orsaken till den aktuella smärtan under hälen. Sporren bör istället ses som en konsekvens av en långt stående, obehandlad plantarfasciit/plantarfascialgi.

Läs mer om hälsporre »


Ont under hälen – Hälkuddesyndrom – Hälkuddeatrofi

Hälkudden består i huvudsak av fett och bindväv. Om denna förtunnas kan hälbenet utsättas för ökat tryck och resultatet blir smärta under och runt hälen. Även med normal fettkuddetjocklek kan belastningsrelaterad smärta från hälkudde och/eller benhinnan runt hälen förekomma. Rekommendationen är att undvika att gå barfota eller i hårda stumma skor. God avlastning kan uppnås genom användande av hälkoppsinlägg med djup, styv hälkopp alternativt ortopediska skoinlägg där belastningen fördelas över en större yta under foten.


Ont under fotsulan – Brännande fötter

Att uppleva fötterna som väldigt varma och brännande eller svidande kan ha flera orsaker. Om du har diabetes kan nerverna i foten påverkas och ge dessa symtom. Det kan också vara ett första tecken på kollapsade fotvalv (se nedan). Vanligare är att du har ”fel” strumpor och skor. Du svettas och foten blir fuktig och varm. Använd material som ventilerar och släpper ifrån sig fukten.


Ont och sned stortå – Hallux valgus

Det är känt att nedsjunkna mediala valv/hålfot och överpronation påverkar biomekaniken och stabiliteten i framfot och tår. Detta ger alltför mycket stress mot stortå pga den instabila foten och kan ge utåtvridning av stortån (stortån böjer sig/vinklas mot de andra tårna i samma fot) och senare hallux valgus. Stortåns grundled blir större, svullen och ibland rodnad. Man lider framför allt av smärta vid hallux valgus, men för en del är utseendet och stortåledens åverkan på skor en anledning till önskad hjälp och åtgärd. Hallux valgus besvären kan minskas med ortopediska skoinlägg (fotbäddar eller inlägg) där stöd för främre valvet byggs in samt med användning av skor som inte trycker mot den förstorade stortågrundleden och inte heller klämmer ihop tårna.

Läs mer om hallux valgus på www.halluxvalgus.eu


Stel stortåled – Hallux rigidus

Om du har ont vid stortåns grundled och om den framför allt har blivit stel och gör det svårt att avveckla foten i slutet av steget då du går. Orsaken kan vara att du drabbats av artros och led/broskförändringar i stortåns grundled.


Nedsjunkna fotvalv

Ett av de vanligare problemen för foten. Några av oss föds med ”platta fötter” och behöver inte innebära några problem. För flertalet av oss sjunker/kollpasar det inre/mediala valvet med åldern. Med detta följer ofta en sk överpronation, där foten ”faller” inåt och utsätter ankel och underben för överdriven inåtrotation. Du upplever ofta att dina fötter känns trötta, svidande och molvärker. Du kan även lida av knäbesvär. Dina skor kan vara övedrivet slitan på hälens insida.


Höga fotvalv

Högt fotvalv är medfött och ger ofta så kallad punktbelastning och ökat tryck på främre trampdynan och hälen. Fotbilden kan även bidra till så kallade hammartår.


Ont i framfoten med strålande smärta ut i tårna – Mortons neurom (syndrom)

Smärta i framfoten ofta med strålande smärta ut i tårna uppstår oftast då en en nerv av kläms eller svullnar upp.  Oftast drabbas nerven mellan 3.e och 4.e mellanfotsbenet/tårna. Skadan kallas Mortons neurom eller Mortons sjukdom eller syndrom. Värk, huggsmärta och nedsatt känsel ut mot tårna är vanliga symtom. Första åtgärd vid detta sjukdomstillständ är ortopediska skoinlägg med extra stöd för det främre valvet. Alternativt att en enskild pelott placeras under foten för att avlasta nerven.

Symtom vid Metatarsalgi

 • Belastningssmärta i den främre trampdynan
 • Känsla av att gå direkt på benet
 • Känsla av att ha en sten under framfoten
 • Barfotagång kan göra extra ont
 • Lindring vid avlastning/sittande

Läs mer om Mortons neurom »


Ont eller öm under främre trampdynan – Metatarsalgia

Smärta eller ömhet under den främre trampdynan kallas metatarsaliga. Ett tidigt tecken anses vara återkommande trötthet och svidande känsla under främre trampdynor under belastning. Småningom ökade besvär med värk, huggsmärta och domningar i framfot och tår samt att besvären kommer efter allt kortare tid i stående eller gående. I längden finns risk för att utveckla Mortons syndrom (se ovan).

Symtom vid Metatarsalgi

 • Belastningssmärta i den främre trampdynan
 • Känsla av att gå direkt på benet
 • Känsla av att ha en sten under framfoten
 • Barfotagång kan göra extra ont
 • Lindring vid avlastning/sittande
 • Lindring vid användande av pelott eller skoinlägg / fotbädd

Läs mer om Metatarsalgi


Pronation och supination

Pronation är en naturlig del av fotens rörelse under belastning. Den syftar till att dämpa och lagra den kraft som genereras upp i kroppen från underlaget under steget samt anpassa foten till den variation av underlag den möter. Foten bör alltså pronera under steget. Grovt beskrivet innebär pronation att mellanfoten (benen närmast framför och ovan hälbenet) sjunker neråt och inåt vilket sänker hålfoten samt att framfoten vrids utåt och nedre delen av hälbenet vinklas utåt (valgiserar). Pronationen startar vid hälisättningen och fortgår fram till under ståfasen när kroppen är rakt över foten. Därefter börjar foten supinera vilket innebär att motsatt rörelse mot pronationen sker och fotvalvet reser sig igen. Överpronation menas när pronationen är större än önskat och ger konsekvenser ut i framfoten och upp i underbenet och vidare upp i kroppen. Överpronationen kan bland annat bero på att foten är ”för mjuk” – att ligament och muskulatur inte orkar hålla emot, men kan också bero på att foten redan innan belastning är i en pronerad ställning, vilket kan vara medfött eller utvecklas över tid. Överpronation har ett starkt samband med nedsjunket medialt fotvalv (”hålfoten”) och är predisponerande för en rad olika diagnoser. En överpronerad fot bör därför undersökas av en fotspecialiserad vårdgivare där orsaken utreds och åtgärdsförslag presenteras och genomförs. Symtomen vid överpronation kan vara att foten ofta upplevs som trött och diffust värkande när du går och står mycket samt smärtproblematik i framfot, underben och vidare upp i kroppen. Mjukdelar (ligament, ledkapsel och muskulatur) i foten utsätts för ökad stress och kan reagera med olika smärttillstånd. En supinerad fotställning menas då foten redan innan eller vid hälisättning och under ståfas är i supination. En supinerad fot har ofta extra högt fotvalv, ett hälben som vars nedre del kan vara vinklad inåt (varuserat), en inåtvriden framfot samt att den ofta har en ökad belastning underifrån mot delar av eller hela fotens utsida. Vid påtaglig supination kan också trycket underifrån mot framfot och häl vara extra högt, vilket kan förorsaka hälsmärta, metatarsalgi, hammartår, plantarfasciit och förhådnader. Besvär i fot, underben och vidare uppåt på grund av en supinerad fot kan avhjälpas eller lindras med ortopediska skoinlägg och specialskor.