Ont i knät

Skribent Daniel Öhlin, legitimerad fysioterapeut
Uppdaterat 2019-07-09
Dela
Gilla

Hitta vårdgivare med kunskap om Ont i knät

Ont i knät

Vanligtvis är orsaken till knäsmärta lokal, det vill säga att den skadade vävnaden finns runt knät men smärtan kan även vara refererad och uppstå från skada i en vävnad längre från knät, exempelvis höften eller ryggen. Vanliga knäsmärtor är hopparknä, löparknä, knäartros, pfss (patellofemoralt smärtsyndrom), meniskskada, broskskada i knät, främre knäsmärta, korsbandsskada och skada på det inre eller yttre ligamentet.


Knäartros – ont och stelt knä

Knäartros kan ge smärta på olika ställen i och kring knät beroende på vilken ledyta som är mest drabbad och smärtgivande. Vid artros av inre ledytan, vilket är det vanligaste brukar smärtan sitta mer på insidan av knät och stråla ner en bit i underbenet. Vid artros av den yttre ledytan sitter värken mer på utsidan. Artros som drabbat ledytan bakom knäskålen ger vanligtvis en mer central smärta (främre knäsmärta). Knäartros karaktäriseras också av igångsättningssmärta samt smärta efter en stunds aktivitet. Knäleden kan bli vätskefylld vid överbelastningsperioder och efterhand blir leden förstorad, vilket syns när man tittar på knäna. Det är viktigt att söka vård om man misstänker att man har knäartros då tidig bedömning och insatta åtgärder hos fysioterapeuter har visat på goda resultat.

Vanliga symtom vid knäartros

 • Belastningssmärta
 • Morgonstelhet
 • Ledknaster
 • Nedsatt rörlighet i knät
 • Ökad bredd på knäleden
 • Nedsatt funktion

Läs mer


Hopparknä – ont vid knäskålssenan på framsidan av knät

Om det gör ont högst upp vid knäskålssenans fäste på knäskålen på framsidan av knät har du troligen hopparknä. Smärta här betyder att knäskålssenan är irriterad, inflammerad och/eller att det föreligger en delbristning i denna, oftast precis under knäskålens (patellas) nedre spets. Skadan resulterar i smärta på framsidan av knät ofta lokalt placerad strax under knäskålens spets. Besvären ger sig ofta till känna efter en stunds aktivitet, men ibland om rejält irriterad, redan från start. Det kan även vara besvärande att gå uppför en trappa eller att resa sig från stol etc.

Vanliga symtom vid hopparknä

 • Smärta i sen-benövergången vid knäskålens nedre spets
 • Smärta vid uppresning, trappgång och hopp

Läs mer


Ledbandsskador i knä – ont på insida eller utsida av knät

Om det gör ont på insidan av knät kan det inre knäligamentet vara skadat och gör det ont på utsidan av knät så kan det yttre knäligamentet vara skadat. Vi har även ledband eller ligament inne i knät; det främre och bakre korsbandet. Vid så kallade kontaktidrotter som fotboll, ishockey, rugby finns ökad risk för dessa ledbandsskador. Korsband, inre- och yttre ledband kan skadas och helt gå av. Ibland räcker dock förändrad träningsteknik och intesitet för att skapa diffusa smärtor på in- eller utsida av knäled. Besväret ger sig ofta till känna under ökad aktivitet och vid provokation av knä. Vid skada på det inre ligamentet eller på något av korsbanden brukar svullnad och instabilitet uppstå.


Löparknä – ont på utsidan av knät

Om det gör ont på utsidan av knät och framför allt vid en knävinkel på 20-30 grader har du förmodligen drabbats av löparknä. Skadan kallas även ”tractus iliotibialis syndrom”. Löparknä drabbar ofta, som det låter, långdistanslöpare men även om du nyligen förändrat träningsmängd/distans/underlag, bytt skor etc. Det gör ont under aktivitet, framför allt löpning men ibland även cykling, på utsidan och ca tre-fem cm ovan knäleden. Ofta gör det mer ont vid löpning i backar.

Vanliga symtom vid löparknä

 • Smärta på utsidan av knät
 • Smärta vid böjning och sträckning av knät då benet är belastat

Läs mer


Meniskskada – ont i knäts ledspringor

Meniskskada kallas den skada som drabbar den stötdämpande och stabiliserande broskdelen (menisken) i knät. Skadan uppstår vanligen i samband med ett trauma där knät vrids i ett belastat och böjt läge, som till exempel vid en snabb vändning. Det är en vanlig skada bland unga idrottare och främst inom fotboll-, innebandy-, handboll eller skidåkning. För äldre kan meniskskada uppstå utan vidare trauma eller belastning.

Vanliga symtom

 • Smärta i den så kallade ledspringan (vanligast i den på insidan av knät)
 • Smärta vid belastade vridningar av knät
 • Svullnad och låsningar
 • Svårighet att sitta på huk eller att utföra snabba vändningar

Läs mer


Korsbandsskada – ont och instabilt knä

Främre korsbandsskada är vanligare än bakre och drabbar fler kvinnor än män. Det är tyvärr en vanlig idrottsskada som i många fall leder till operation. Skadan sker akut, men det behöver inte alltid vara ett stort våld inblandat. Ibland räcker det att exempelvis slalomskidan slår till lite i ett spår när du åker på en transportsträcka. Det är förstås betydligt vanligare att skadan uppstår i kontaktidrott som fotboll och handboll.

Korsband är ledband inne i knät som motverkar att över- och underben glider ifrån varandra framför allt gällande framåt- och bakåtglidande rörelser.

Vanliga symtom

 • Smärta inne i knät
 • instabilitet

Läs mer


PFSS (patellofemoralt smärtsyndrom) – främre knäsmärta

PFSS (patellofemoralt smärtsyndrom eller kondromalaci) är den vanligaste orsaken till främre knäsmärta i den unga aktiva populationen. Syndromet är vanligt bland både män och kvinnor i åldrarna 15-30, främst drabbas dock kvinnor i tonåren. Smärttillståndet uppstår då leden mellan knäskålen och lårbenet överbelastas. Rehabträning och åtgärder riktade mot eventuella funktionellt bidragande orsaker har visat sig hjälpa och tillståndet behöver sällan opereras. Symtomen är främre knäsmärta som upplevs lokaliseras innanför knäskålen eller som diffus smärta runt omkring knäskålen och som uppstår vid aktivitet där knät böjs och sträcks eller vid långvarigt sittande med böjda knän. Orsaken till PFSS anses bero på flera saker och studier visar att ett omhändertagande riktat mot dessa hjälper.

Vanliga symtom vid PFSS (patellofemoralt smärtsyndrom)

 • Främre knäsmärta innanför eller diffus smärta runt knäskålen
 • Främre knäsmärta vid böjning eller sträckning av knät
 • Främre knäsmärta vid aktivitet som löpning, hopp, gång upp- och nerför trappa, gång etc.
 • Främre knäsmärta som uppstår efter en längre tids sittande med böjda knän (”movie sign”)
 • Ibland kan ledknaster (krepitationer) höras

Läs mer


Schlatters sjukdom – ont i knäskålssenans fäste nedanför knäskålen

Schlatters sjukdom eller Schlatterknä kallas det smärttillstånd som barn i 8-15 års ålder drabbas av då fästet för knäskålssenan överbelastats. Det värker och är ömt i knäskålssenans fäste i knölen på framsidan underbenet några centimeter nedanför knäskålen. Det är ett ofarligt smärttillstånde men kan vara långvarigt. Om smärtan hämmar aktivitet bör barnet träffa vårdgivare för bedömning, information och rehabiliteringstips. Knäskydd och behandling kan hjälp.

Vanliga symtom vid Schlatters sjukdom (Schlatterknä)

 • Smärta på framsidan av knät några centimeter nedanför knäskålens nedersta spets
 • Svullnad eller förtjockning över fästet
 • Ont vid tryck mot fästet
 • Ökad smärta vid uppresning, trappgång, löpning och hopp

Läs mer


Vård online vid knäsmärta

Har du ont i knät och vill ha vår hjälp? Du kan prata med oss. Vi hjälper dig i ett video- eller telefonmöte.

Läs mer och boka tid

Knäskydd vid ont i knät

Ett komprimerande knäskydd, med eller utan skenor kan stödja och lindra smärtan och på så sätt underlätta i vardagens aktiviteter.

Nedan har vi valt ut enkla knäskydd för vardagsbruk ur Rehabotekets sortiment.

Vi har valt att ha ett betalt samarbete med Rehaboteket då de svarar upp mot våra krav på kompetens, service och snabb och trygg handel.

Knäskydd air-x vid ont i knät

Knäskydd G60

Lätt stabiliserande knäskydd med kompression för vardaglig avlastning och stöd av knäleden vid olika typer av ont och problem i knät.

309 kr

Läs mer
Knäskydd g63 med stöd för knä och knäskål.

Knäskydd med hål G63

Lätt stabiliserande kompressionsgivande knäskydd med hål för knäskålen för avlastning av knäskålen och lätt stöd av knäleden.

329 kr

Läs mer
Elastiskt knäskydd för bra komfort och stöd av knät.

Elastiskt knäskydd | Genulastic sport

Knäskydd Genulastic Sport är ett elastiskt, ventilerande rundstickat knäskydd för behaglig komfort, stöd och ventilation vid idrott och motion.

499 kr

Läs mer