Ont i ryggen

Skribent Daniel Öhlin, leg fysioterapeut
Uppdaterat 2017-10-18
Dela
Gilla

Hitta vårdgivare med kunskap om Ont i ryggen

Sammanfattning

Ont i ryggen kan bero på många olika saker och ta sig flera uttryck. De övergripande diagnoserna som ryggont brukar klassificeras till är; Lumbago, lumbago-ishias, ryggskott (akut lumbago), diskbråck, spondylos, spondylolistes, spinal stenos, Bechtrews sjukdom och kotkompression. Dessa olika ryggskador är relaterade till olika vävnader och sjukdomsprocesser.

Det är mycket vanligt att drabbas av ont i ryggen och det är vanligt att ha återkommande episoder av ryggvärk. Under olika åldrar är vi mer benägna för olika typer av ryggskador vilket beror på naturliga åldersförändringar i våra ryggvävnader. Men vi kan även få ont i ryggen efter olyckor och sjukdomar som vid Bechtrew och cancer. Lidandet vid de olika ryggtillstånden kan vara allt från lite molvärk och trötthet vid vissa rörelser och positioner till konstant och outhärdlig smärta även i vila. Trots stark smärta är det oftast bättre att vara i rörelse och försöka arbeta och trots mycket stark smärta kan det vara bättre att undvika operation. Men ibland är operation nödvändig och kan då leda till bra resultat.

Ont i ryggen och diagnostik

Ont i ryggen klassificeras oftast som lumbago och akut lumbago vilket egentligen betyder ”ont i ryggen” och ”akut ont i ryggen”. Diagnoserna säger alltså inte mycket om vilken skada som ligger bakom ryggbesväret. Det beror på att det är svårt att bevisa orsaken till denna typ av ryggvärk trots moderna och avancerade diagnostiska metoder och maskiner. Det finns förstås många olika teorier om orsaken och försök att subklassificera ryggvärk görs för att informationen till patienten samt behandling och åtgärder skall bli så riktad och korrekt som möjligt.

Hur skall mina ryggbesvär bedömas?

Den viktigaste bedömningen är den kliniska bedömning. Den görs av vårdgivaren och den leder fram till diagnos och vidare omhändertagande. Bilddiagnostik som magnetkameradatortomografi och vanlig röntgen tillför sällan användbar information utan läggs endast till om misstanke om allvarlig skada finns eller för att bekräfta en teori eller för bedömning inför operation.

Var skall jag söka vård vid ont i ryggen?

Du behöver inte remiss för söka hjälp i den allmänna vården. Du kan söka dig direkt till rehabenheter där fysioterapeuter (sjukgymnaster) specialiserade på ryggskador arbetar eller till din vårdcentral. Vid vissa symtom, se nedan, bör du söka direkt till en akutmottagning. Eftersom återkommande ryggbesvär är mycket vanligt är det viktigt att din första vårdkontakt blir till rätt vårdgivare.

Det finns olika vidareutbildningar för läkare, fysioterapeuter, naprapater och kiropraktorer där man utbildas i bedömning och omhändertagande av ryggbesvär. Vårdgivare som har gått dessa vidareutbildningar ger dig den vård som är bäst att få. Dessa ortopedmedicinska vidareutbildningar är framför allt OMI (ortopedic medicin international), MDT (Mekanisk diagnostik och terapi, även kallad McKenzie) samt OMT (ortopedisk manuell terapi).

För diagnostik och behandling rekommenderar vi:

Obs! Filtrera på din ort/län för att finna vårdgivare närmare dig. 

Vårdgivare med McKenzie examen

Vårdgivare med högre examen i OMI

Vårdgivare med OMT steg III

 

Vårdgivare med basexamen i OMI

Vårdgivare med McKenzie A+B

Vårdgivare med OMT steg II

Vid följande sällsynta fall skall du först kontakta din husläkare eller akutmottagning

 • Om du har en sjukdomskänsla eller en allmän svaghetskänsla och gått ner i vikt
 • Om du inte känner när du blir kissnödig eller kissar på dig
 • Om du har domningskänsla runt ändtarm eller könsorgan
 • Om du har domningar, stickningar eller svaghet i båda benen samtidigt
 • Om du är vinglig och inte känner var du har fötterna
 • Om du har kommit uppåt i åren (från 55 år och uppåt) och aldrig haft ont i ryggen tidigare
 • Om du har varit behandlad för cancer eller benskörhet
 • Om du får ont efter en olycka, t.ex. efter att ha ramlat

Köp "Behandla din egen rygg" hos Fyseum.se

Behandling vid ont i ryggen

Beroende på vilken vävnadsskada som misstänks orsaka ditt ryggbesvär är olika behandlingar mer eller mindre lämpliga. Behandlingar som kan komma ifråga är:

 • Upprepade specifika rörelser i syfte att påverka den skadade vävnaden
 • Mobilisering och manipulation av kotpelaren och dess vävnader
 • Bålstabiliserande träning
 • Träning av den djupa bålstabiliserande muskulaturen (transversus abdominis och multifider)
 • Akupunktur
 • Muskelmassage
 • Läkemedelsbehandling för att dämpa smärta
 • Nervrotsblockad
 • Epidural injektion
 • Operation

Ergonomi och arbetsplatsens utformning

Problem i rygg och nacke kan uppstå på grund av arbetsbelastning, varför arbetsplatsens utformning och hur arbetstagaren positionerar sig i sittande, stående och vid specifika arbetsmoment har betydelse. En ergonom är utbildad i att bedöma, utforma och utbilda i ergonomi och arbetsgivaren kan anlita en sådan för hjälp.