Nyheter

Övrigt

Ortopedmedicinska kliniken Gefle

Ortopedmedicinsk mottagning i Gävle Fysioterapeuten Viktor Henning öppnar ortopedmedicinskt specialiserad mottagning i Gävle. Viktor har högre examen i ortopedisk medicin och många års…

Löpanalys och gånganalys

Löpanalys, nu som friskvård

Löpanalys som friskvård Det går nu att använda sitt friskvårdsbidrag för rörelseanalys som till exempel löpanalys. Löpanalys innebär att löpteknik studeras i syfte att minska skaderisk i…

RICE, PRICE, POLICE vid akut skada

Gubbvad

Begreppet Gubbvad är det många som har hört men få kan riktigt förklara vad det egentligen är. Det är i sig ingen klinisk diagnos utan är snarare symtom som kan orsakas av flera olika skador.…

Fyseum - skadekompassens webshop för skydd, hjälpmedel och träning

Skadekompassens webshop – Fyseum.se

I Skadekompassens webshop hjälper vi dig att finna skydd, hjälpmedel, skor och ergonomiprodukter av hög funktions- och materialkvalitet. Våra erfarna vårdgivare har valt ut produkter av svenska,…

Hur man hittar rätt vårdgivare och vård

Hur man hittar rätt vårdgivare och vård. – Vad kan man som patient kan göra för att förbättra vårdens omhändertagande? Det låter kanske som fel infallsvinkel, att man som patient…

Fysisk aktivitet och hälsa

Ta i! -Det är som medicin.

Forskning: Våra organ kräver att vi rör på oss! 16 september informerade Ingibjörg H. Jonsdottir, professor i hälsa och fysisk aktivitet på Sahlgrensa universitetssjukhus om den senaste…

Nya rekommendationer vid hälsmärta hos barn

Severs skada – hälsmärta hos barn Hälsmärta hos barn på grund av överbelastning av tillväxtzonen i barns hälben är mycket vanligt. Skadan kallas Severs skada. Tidigare var…