Nyheter

Vårdinformation

Sök hjälp online vid smärta i kroppen

Nyhet! Skadekompassen vård online

Nu kan du få hjälp av skadekompassens ortopedmedicinskt specialiserade vårdgivare oavsett var du bor i landet. Berätta om dina besvär så hjälper en vårdgivare dig med bedömning, direkta…

RICE, PRICE, POLICE vid akut skada

Akut omhändertagande – så här gör du.

Vid mjukdelsskador, som stukningar, sträckningar och muskelbristningar, rekommenderas en mångfacetterad och beprövat akut åtgärd. Tidigare tillämpades den så kallade RICE-regimen. Denna regim…

Välj din vårdgivare

Remissfrihet, fritt vårdval och vårdgaranti

Det är bra att vara patient i Sverige då man har stor frihet att själv välja vilken vårdgivare man vill besöka. Patienter som sätter sig in i sitt sjukdomstillstånd och vilka lämpliga…