Sorg och nedstämdhet. Vad är normala reaktioner?

Depression, sorg och ångest
Skribent Daniel Öhlin, leg fysioterapeut
Uppdaterat 2014-12-17
Dela
Gilla

Hitta vårdgivare med kunskap om Sorg och nedstämdhet. Vad är normala reaktioner?

Sorg och nedstämdhet. Skadekompassen.se

Sorg och nedstämdhet. Skadekompassen.se

Fil doktor i psykologi, Billy Larsson, har skrivit en artikel om sorg och nedstämdhet och vad som karaktäriserar mer normala sorgereaktioner respektive tyngre sådana, vilka kan kräva vård.

Normala sorgereaktioner klarar vi ofta att hantera själva medan exempelvis depression kan kräva hjälp. En depression kan vara mild, måttlig och svår och rekommenderade behandlingsformer är kognitiv beteendeterapi, psykoterapi, fysisk aktivitet och läkemedelsbehandling.

Läs artikeln här.