Premium ger fler besökare

Premium-abonnemang kan leda till kraftigt ökat antal besök

Vårdgivare och mottagningar som har premium kan öka sin exponering och antal besökare mycket kraftigt. Detta sker genom att exponeringen ut mot besökaren ökar samt att besökaren kan erbjudas mer relevant information, i både text och bild, om vårdgivarens kompetenser och lämplighet. Bland annat visas premium-vårdgivare alltid ovanför övriga vårdgivare på våra vårdgivarsidor. Läkarhuset i Östersund har efter att ha skaffat Premium samt skapat kategorisidor ökat besöken på sin vårdgivarsida med 400 %.

Att underlätta för patienter att hitta rätt vård direkt och för vårdgivare att arbeta med de patienter de är specialiserade på är vårt mål.

Skaffa Premium

Först skapar du ett vanligt bas-konto genom att fylla i och skicka in formuläret på denna sida.

Med basprenumeration kan du själv som inloggad i din kundportal skicka en förfrågan om att få premiumnivå. Du kan även kontakta oss så hjälper vi dig.

Se ytterligare fördelar med Premium-abonnemang.