Premium ger fler besökare

Premium-abonnemang kan leda till kraftigt ökat antal besök

Vårdgivare och mottagningar som har premium-abonnemang kan öka sina antal besökare mycket kraftigt. Detta sker genom att exponeringen ut mot besökaren ökar. Bland annat visas premium-vårdgivare alltid ovanför övriga vårdgivare på våra vårdgivarsidor. Läkarhuset i Östersund har efter att ha skaffat Premium samt skapat kategorisidor ökat besöken på sin vårdgivarsida med 400 % och Ortomed Göteborg har på samma sätt samt genom att även ansluta vårdgivarna var för sig, ökat besöken från 120 till 550 per månad, det vill säga drygt 400 %.

Detta ingår för en Premiummottagning eller vårdgivare

 • Mottagningens informationsruta får annan bakgrundsfärg och visas ovanför basic-mottagningar på alla vårdgivarlistsidor = betydligt ökad exponering och besök till er vårdgivarsida. Premiumvårdgivare visas, liksom för basicvårdgivare, i slumpvis ordning med varje siduppdatering.
 • Mottagningen visas under ”Relaterade vårdgivare” i högerfältet på respektive informationssida. Läser besökaren om ultraljudsundersökning så visas premium-vårdgivare som erbjuder detta = betydligt ökad exponering och besök till er vårdgivarsida. Premiumvårdgivare visas här i slumpvis ordning med varje siduppdatering.
 • Bilder och bildspel visas på vårdgivarsidan. Bilder ger mycket information till besökaren och kan vara avgörande för vilket förtroende besökaren får för vårdgivaren.
 • Möjlighet att skapa fritt antal fördjupade informationssidor om era särskilda tjänster och kompetenser (så kallade kategorisidor). Dessa sidor ligger som undersida till er startsida och ni får därmed som en egen hemsida där ni enkelt kan skapa sidor och informera om allt ni kan och erbjuder.
 • Möjlighet att köpa annonser för ett sökord/kategori/tjänst = ökad möjlighet att visa vad ni erbjuder och ökad exponering och chans till bokning av relaterad patient. Se exempel på kategoriannons här.
 • Möjlighet att beställa färdigproducerat informationsmaterial innehållande hänvisning till sin mottagning, för lokal information och marknadsföring.
 • Uppföljning med statistik för din vårdgivarsida.
 • Möjlighet att betala månadsvis via autogiro.

Fördelar med Premium för vårdgivare och patient

Genom att öka exponeringen med Premiumabonnemang och med er beskrivning om ert omhändertagande och bilder och bildspel så;

 • ökar patientens förtroendet för er som vårdgivare
 • ökar chansen att patienten bokar in sig hos rätt kompetens och får rätt vård direkt vid sitt första besök
 • ökar chansen att ni som vårdgivare kan fylla er tidbok med de patienter ni är bäst på att omhänderta

Att underlätta för patienter att hitta rätt vård direkt och för vårdgivare att arbeta med de patienter de är specialiserade på är vårt mål.

Detta ingår i Premium

Se pris och ytterligare fördelar med Premium-abonnemang.