Priser vårdgivarsida

Priser & funktioner

Premium ger ökad exponering, fler besök av patienter som söker vård samt vanligtvis fler bokningar. Våra vårdgivare har allt mellan 250 till 4000 besök per år på sin vårdgivarsida. Vi kan hjälpa dig att optimera DIN synlighet mot önskade patienter på DIN ort.

För premium ingår SEO/webboptimering av vårdgivarsidan. För bas kan det vara värt att anlita oss en timma för att vi skall hjälpa dig med detta.

Månadsprenumeration  Premium Bas
Kostnad* 690kr 328kr
——————————–
Egen vårdgivarsida X X
Egen inloggning X X
Egen redigering X X
Sökord/kategorikoppling X X
Visas i slumpvis ordning X X
Vårdgivarbild X X
Bildspel X X
Kategorisidor/undersidor X
Visas ovanför Bas X
Visas på artikelsidor X
Sökmotoroptimering X
——————————–

*Kostnaden plus moms faktureras i förskott månadsvis per mailad faktura eller autogiro eller enligt överenskommelse.

Tilläggstjänster  Engångskostnad  Timpris
Kategorisida* 1200kr
Övriga tjänster 890kr

*Skadekompassens redaktion skapar en kategorisida som du får godkänna. Vi kan behöva viss information från er under arbetet.

Exponera din kompetens mot tusentals potentiella patienter

Vi är specialiserade på att på nätet exponera vårdgivares kompetenser för vårdsökande patienter. Vårt mål är att patienter skall träffa rätt vårdgivare vid första vårdkontakt och att vårdgivare skall fylla sin tidbok med de patientfall de är kompetenta för och särskilt intresserade av.

Gå med i vårt vårdgivarteam idag

Det går snabbt och är enkelt att fylla i formlär och anmäla ditt önskemål om att komma med i vårt vårdgivarteam. Gå till anmälan