Våra tjänster Bas och Premium

Medlemskapsnivåer Bas och Premium

Bas

Detta ingår för bas:

  • Egen vårdgivarsida med presentationstext och kontaktuppgifter, länk till extern webtidbok och till egen hemsida om ni har sådan.
  • Listning av er vårdgivarsida mot fritt antal valda sökord/kategorier/tjänster (sjukdomstillstånd, undersöknings- och behandlingsmetoder, specialiseringar etc.) – er kompetensmatchning! Detta gör att om ni till exempel listat er för undersökningsmetoden ”ultraljudsundersökning” syns i listan över vårdgivare som arbetar med ultraljudsundersökning o.s.v.
  • Egen inloggning till sin administrationspanel för att själv enkelt uppdatera sin information och listning mot önskade sökord/kategorier/tjänster
  • Möjlighet att svara på patienters frågor i vårt frågeforum

Premium

Vårdgivare med premium kan på flera sätt exponera sina kompetenser mot önskade patientgrupper och betydligt öka besökarantalet på sin vårdgivarsida.

Detta ingår för premium:

Utöver det som ingår i bas ingår följande:

Premiummottagningar hos Skadekompassen
1. Mottagningens informationsruta får annan bakgrundsfärg och visas ovanför basic-mottagningar på alla vårdgivarlistsidor = betydligt ökad exponering och besök till er vårdgivarsida. Premiumvårdgivare visas, liksom för basicvårdgivare, i slumpvis ordning med varje siduppdatering.


Läkare, fysioterapeuter, naprapater hos Skadekompassen.se
2. Bilder och bildspel visas på vårdgivarsidan. Bilder ger mycket information till besökaren och kan vara avgörande för vilket förtroende besökaren får för vårdgivaren.
ultraljudsundersökning så visas premium-vårdgivare som erbjuder detta = betydligt ökad exponering och besök till er vårdgivarsida. Premiumvårdgivare visas här i slumpvis ordning med varje siduppdatering.


Kategorisida skadekompassen ultraljud i malmö
3. Möjlighet att skapa fritt antal fördjupade informationssidor om era särskilda tjänster och kompetenser (så kallade kategorisidor). Dessa sidor ligger som undersida till er startsida och ni får därmed som en egen hemsida där ni enkelt kan skapa sidor och informera om allt ni kan och erbjuder.


4. Möjlighet att köpa annonser för ett sökord/kategori/tjänst = ökad möjlighet att visa vad ni erbjuder och ökad exponering och chans till bokning av relaterad patient. Se exempel på kategoriannons här.


5. Möjlighet att beställa färdigproducerat informationsmaterial innehållande hänvisning till sin mottagning, för lokal information och marknadsföring.


6. Uppföljning med statistik för din vårdgivarsida


Anslut dig till vårdgivarregistret

Anslut dig
Anslut dig genom att fylla i formuläret

Priser

Medlemsskap bas respektive premium.

Aktuell prislista

Annonser (kan skapas av premiumvårdgivare)

Kategoriannons: 399 kr per månad (betalas årsvis – 4788 kr)

  • Annonsen visas för en valfri kategori, vilken du väljer själv i din adminpanel
  • Annonsen läggs upp och administreras av dig själv i din adminpanel
  • Önskas hjälp att skapa annonsen (bild och annonstext) kan detta köpas till, se nedan.

Annons i högerfältet

  • Vid intresse kontakta en administratör här ».

Skadekompassens produktionspriser:

Kategoriannons

En kategoriannons producerad av Skadekompassen: 790 kr (engångskostnad utöver kategoriannonskostnaden)

  • Skadekompassen skaffar bild och skriver annonstext och lägger upp annonsen på önskad sida.