Nyheter

Få våra nyheter och tips

 • Tips-listan

  • Tips på vad man bör göra vid vanliga smärttillstånd som ryggont, ont i axeln, ont i knät och ont i hälen m.m.
  • Tips på tjänster, appar och varor som underlättar och stimulerar till fysisk aktivitet samt ökad fysisk och psykisk hälsa.

  Nyheter och tips

  • Om fysisk och psykisk hälsa med fokus på hur man kan använda och omsätta den nya kunskapen i praktiken för individen i vardagen.
  • Om exempel på särskilt bra vård och hur man kan få tillgång till den.

Hur man hittar rätt vårdgivare och vård

Hur man hittar rätt vårdgivare och vård. – Vad kan man som patient kan göra för att förbättra vårdens omhändertagande? Det låter kanske som fel infallsvinkel, att man som patient…

Sorg och nedstämdhet. Vad är normala reaktioner?

Fil doktor i psykologi, Billy Larsson, har skrivit en artikel om sorg och nedstämdhet och vad som karaktäriserar mer normala sorgereaktioner respektive tyngre sådana, vilka kan kräva vård.…

Fysisk aktivitet och hälsa

Ta i! -Det är som medicin.

Forskning: Våra organ kräver att vi rör på oss! 16 september informerade Ingibjörg H. Jonsdottir, professor i hälsa och fysisk aktivitet på Sahlgrensa universitetssjukhus om den senaste…

Nya rekommendationer vid hälsmärta hos barn

Severs skada – hälsmärta hos barn Hälsmärta hos barn på grund av överbelastning av tillväxtzonen i barns hälben är mycket vanligt. Skadan kallas Severs skada. Tidigare var…