Hur viktigt är det egentligen med snabb rehabilitering efter muskelskada?

Ont i knät - hitta din skada
Skribent boijeskadekompassen
Uppdaterat 2017-10-10
Dela
Gilla

Hitta vårdgivare med kunskap om Hur viktigt är det egentligen med snabb rehabilitering efter muskelskada?

Tidig rehabilitering påskyndar återgång till full aktivitet

Den goda effekten av ett bra akut omhändertagande efter mjukdelsskador har länge varit ett faktum men hur viktigt är det att tidigt komma igång med rehabilitering? En nyligen publicerad studie på 50 individer med muskelskador visar skillnad i återgång till aktivitet.

Studien jämförde  effekten av påbörjad rehabilitering två respektive nio dagar efter skadetillfället.  Resultatet visar att de individer som fick påbörja rehabiliteringen efter 2 dagar kunde i större utsträckning återgå till full aktivitet 3 veckor tidigare än de som påbörjade rehabiliteringen efter nio dagar.

Läs mer här.

Få våra nyheter och tips

 • Tips-listan

  • Tips på vad man bör göra vid vanliga smärttillstånd som ryggont, ont i axeln, ont i knät och ont i hälen m.m.
  • Tips på tjänster, appar och varor som underlättar och stimulerar till fysisk aktivitet samt ökad fysisk och psykisk hälsa.

  Nyheter och tips

  • Om fysisk och psykisk hälsa med fokus på hur man kan använda och omsätta den nya kunskapen i praktiken för individen i vardagen.
  • Om exempel på särskilt bra vård och hur man kan få tillgång till den.