Minska risken för löparskador med rätt löpteknik

Skribent boijeskadekompassen
Uppdaterat 2017-10-12
Dela
Gilla

Hitta vårdgivare med kunskap om Minska risken för löparskador med rätt löpteknik

Minska risken för löparskador med rätt löpteknik

Det finns många positiva effekter med att korrigera löptekik. Löpekonomi och förbättrade prestation är några av effekterna men även i syfte att förebygga eller rehabilitera löparskador. En studie från 2017 visar att risken för löprelaterade skador minskar med ca 60% efter korrigering av löpteknik. Det är dock viktigt att se vilka riskfaktorer som finns och vad syftet med korrigeringen är. En löpanalys kan utgöra en grund för korrigering av löpteknik.

Läs mer om effekten av korrigerad löpteknik här.