Övrigt

GE ultraljud 520B Logiq V2 basic

Ultraljudsapparater

Utraljudsapparater – köp och leasing Ultraljudsutrustning inom svensk hälso- och sjukvård. Ultraljudsundersökning är ett värdefullt komplement till den kliniska undersökningen. Utvecklingen inom bilddiagnostiken har på senare år gått…

Löpanalys och gånganalys

Friskvårdsbidrag och Löpanalys som friskvård

Friskvårdsbidrag och Löpanalys som friskvård Friskvårdsbidraget är ett skattefinansierat bidrag som många företag erbjuder sina anställda. Bidraget är till för att stimulera befolkningen att förbättra förutsättningarna för god…

Enbens knäböj - övning för lår styrka

Styrketräning förbättrar din löpning

Styrketräning förbättrar din löpning En vanlig fråga vi får är om det är viktigt att också styrketräna för den som huvudsakligen är aktiv med löpträning. Det vi brukar…

Kramp i benen på natten

Kramp i benen på natten Besvär av nattliga kramper i benen, vanligtvis i vaderna, är något som väldigt många lider av. Tillståndet är väl känt men orsaken till…

Fysisk aktivitet och hälsa

Fysisk aktivitet och hälsa. Denna artikel behandlar olika aspekter av fysisk aktivitet och hälsa, byggt på aktuell kunskap och forskning. Vanliga begrepp förklaras och nationella och internationella riktlinjer…

Ortopedisk & muskuloskeletal medicin

Ortopedisk & muskuloskeletal medicin Begreppet ortopedisk medicin myntades av ortopeden James Cyriax (1904-1985). Cyriax utvecklade ett diagnostiskt och terapeutiskt system där olika icke operativa behandlingstekniker ingår. Anamnesen och…

Äldre dam läser sin journal vid dator

Så läser du din journal

Läsa sin journal Att läsa sin journal har man, utom vid vissa specifika undantag, alltid rätt till. Patientenjournalen är en av vårdgivarens viktigaste arbetsredskap. I en journal är…