Hälseneinflammation (hälsenetendinopati)

Skribent Axel Öhlin, legitimerad läkare
Granskare Daniel Öhlin, legitimerad fysioterapeut
Mikael Boije af Gennäs, legitimerad fysioterapeut
Uppdaterat 2020-05-04
Dela
Gilla

Hitta vårdgivare med kunskap om Hälseneinflammation (hälsenetendinopati)

Hälseneinflammation – sammanfattning

Hälseneinflammation (hälsenetendinopati) är trots namnet inte en inflammation utan en felläkning av de småskador i senan som normalt uppstår när man tränar. Besvären med smärta i hälsenan brukar uppkomma när man belastat senan mer än vanligt, framför allt vid löpning eller hopp, men äldre kan drabbas bara av att ha gått mer än vanligt. Det är viktigt att man söker hjälp tidigt då långdragna besvär annars kan leda till degenerering av senan och en svårare läkning.


Symptom vid Hälseneinflammation

Symptomen vid hälseninflammation är att det gör ont i hälsenan, ofta ungefär på mitten eller strax längre ner i senan, men smärtan kan i vissa fall förekomma även längre ner där senan fäster in mot hälen. Man känner dessutom ofta en svullnad eller knölar på senan och det är inte heller ovanligt med stelhet i hälen och vaden, ofta på morgonen.

Anatomi och skadeutveckling

Hälsenan är den djupa och ytliga vadmuskelns gemensamma sena och löper utefter underbents baksida där den slutligen fäster in i hälbenet. Senan består av senceller och dessa celler producerar ett mycket välordnat nätverk som omger dessa celler. Detta nätverk består bland annat av typ 1 collagen, vilket är en mycket stark vävnad. Bredvid kollagenet ligger mycket små mängder av så kallad grundsubstans, vilken består av protein- och sockerkedjor. Kollagenet ligger i små buntar omslutna av bindväv och i denna bindväv löper blodkärl och nerver. Vid belastning av senan skapas helt naturligt småskador på senan som läks genom att det först blir en inflammation, som behövs för att starta en korrekt reparation, och sen en uppbyggnad och slutligen en utmognad till normal senstruktur. Vid hälseneinflammation lyckas kroppen inte starta någon inflammation vilket leder till en felaktig läkning. Den går till så att sencellerna försvinner från vissa delar av senan medan de blir fler i antal på andra ställen. Man ser bland annat en ökning av grundsubstans, vilken dessutom, till skillnad från frisk sena, har en övervikt av proteinkedjor framför sockerkedjor. Denna ökning av grundsubstans leder dels till en minskning av typ 1 kollagen men även till en mer generell oordning av kollagenet och sönderslitning av senfasciklarna. Dessutom får vi mer kärlförsörjning i senan. Allt detta tillsammans bidrar till att senan blir klenare.

Du kan läsa mer om senskadors olika faser och vilken typ av egenvård och behandling som rekommenderas i dessa i vår artikel om senskador.

Orsaker till Hälseneinflammation

Hälseneinflammation orsakas av att man överbelastat hälsenan, oftast genom löpning eller hopp, men de flesta träningsformer kan leda till skada. För motionärer beror oftast överbelastningen på att man ökat träningsdosen kraftigt medan det för elitidrottare ofta beror på att man legat på en hög belastning över en längre tid.

Vilka får Hälseneinflammation?

Hälseneinflammation är framförallt en idrottsskada och kan drabba utövare av de flesta sporter på alla nivåer, även om idrotter med en stor andel löpning är extra utsatta. Skadan är mer vanlig för män och för medelålders utövare och det är sällan som ungdomar drabbas.

Så här ställs diagnosen

Diagnosen kan oftast ställas kliniskt, vid undersökning hos fysioterapeuten, naprapaten, kiropraktorn eller läkaren. Undersökningen innefattar dels en beskrivning av sjukdomshistorien där det är vanligt att patienten uppger en gradvis ökad smärtbild men med ett visst tillfälle då smärtan började. I början av skadeförloppet brukar smärtan komma efter hårda träningspass för att sedan även dyka upp under passet, och när skadutvecklingen gått ännu lite längre, smärtar det även under vila. Om patienten har försökt vila bort skadan brukar smärtan ha försvunnit under viloperioden för att sen komma tillbaka när man började träna igen. Det är inte heller ovanligt att patienten upplevt en viss stelhet i hälen och hälsenan, framför allt vid första stegen på morgonen.
Utöver sjukdomshistorien utför man en klinisk undersökning där man tar reda på om senan smärtar, är svullen eller om man hittar knölar på den. Man undersöker dessutom rörlighet och styrka och utesluter andra diagnoser.
Skulle man efter detta fortfarande vara osäker kan man göra en ultraljudsundersökning eller magnetkamerundersökning och dessutom undersöka alternativa differentialdiagnoser.

När och var ska jag söka hjälp?

Man bör vända sig till en fysioterapeut eller läkare om man har ovanstående symtom och inte blivit bättre på en vecka. Du kan använda vårt register för att finna en vårdgivare nära dig som arbetar med hälseneinflammation.

Hitta vård

Prognos vid Hälseneinflammation

Det finns studier som pekar på att vid icke kirurgisk behandling är mellan 50-100 procent skadefria efter 1 år och vid kirurgisk behandling blir ca 70-80 procent skadefria. Patienter som genomför sin hemträning bra har bättre förutsättningar att fortare bli frisk och det finns en känd svensk studie som visat att 80 procent blir bra efter ett träningsprogram innehållande frekvent eccentrisk och koncentrisk träning under 12 veckors tid.

Egenbehandling

Om man misstänker att man har fått hälseneinflammation bör man undvika den belastning som ger upphov till smärtan. Huruvida man ska vila helt eller om det rent av kan vara kontraproduktivt är inte helt utrett ännu och det finns olika åsikter i frågan. Forskning tyder dock på att fortsatt aktivitet till viss nivå (t.ex. löpning eller hopp) inte hindrar läkningen. Dock ska inte aktiviteten provocera påtaglig smärta, se rubriken ”När kan man börja springa” nedan.

Man kan använda skor med lite hälklack eller stoppa en korkförhöjning under hälen i skon för att få hälen lite högre upp i förhållande till framfoten. På detta sätt minskas belastningen något i hälsenan, då man står och går, vilket kan underlätta utläkningen. Ett hemträningsprogram innehållande eccentrisk tåhävning samt egenmassage över de ömma partierna i senan rekommenderas. Personer som har stark smärta och problem att gå på grund av detta kan bli hjälpta av att använda skor med ”rullsula”. Rullsulan innebär att sulan är konvex och bidrar till avlastning genom att foten rullar över steget. Exempel på skor med rullsula är MBT eller Joyaskor.

Den främsta behandlingen vid hälseneinflammation är successivt stegrad rehabträning, med fokus på just hälsenan. Forskning har visat att excentrisk träning (bromsande träning/muskelförlängning) kan vara fördelaktigt i startskedet, för att sedan kompletteras med koncentrisk träning (muskelförkortning). Träningen ska göras regelbundet, och gradvis göras svårare/tyngre, för att träna hälsenan att bli tåligare mot tyngre belastning samt främja läkningen. Om inte detta görs är det vanligt att effekten stannar av och patienter upplever att de inte kommer vidare i sin läkningsprocess.

 

Förslag på övningar att göra initialt vid hälseneinflammation

1. Tåhävningar på 2 ben. Gå upp så högt du kan, och bromsa långsamt ner. En tumregel kan vara att sänkningen ska ta ca 3 sekunder.

 2.  Excentriska tåhävningar. Lyft  hälarna från marken och gå upp på tå på två ben. Håll kvar samma höjd, lyft det ena benet och lägg över all tyngd på det påverkade benet och sänk långsamt ner endast på detta ben (3 sek).  Sätt sedan tillbaka det andra benet i marken och upprepa.

 

3. Enbenståhävningar

Stå på det påverkade benet. Gå upp på tå så högt du kan, och sänk sedan långsamt ner igen.

 

 

Vecka 1-2; 10 repetitioner  x 3

Vecka 3-4 12 repetitioner x 3

Vecka 5-6 15 repetitioner x 3

 

4. Stretcha vaden

Stretcha vadmuskelns långa del (rakt knä) två gånger 30 sekunder och korta del (böjt knä) 2 x 30 sekunder. Två gånger om dagen.

Töjning av långa vadmuskelnStretchning, töjning av korta vadmuskeln

 

Tyngre övningar vid hälseneinflammation

(Observera att patienter med distala besvär inte ska träna i trappa)

5. Tåhäv på två ben i trappa. Stå med hälarna utanför trappsteget, lyft upp så högt du kan, och sänk långsamt ner en bit förbi 0-läget. Upprepa. 10 repetitioner i 3 omgångar.

 

6. Tåhäv på ett ben i trappa. Stå på det påverkade benet med hälen utanför trappsteget. Lyft upp så högt du kan, och sänk sedan långsamt ner igen en bit förbi 0-läget. Upprepa. 10 x 3.

 

8. Snabba fjädrande tåhävningar på båda fötterna. Gå upp och ner hastigt som att du studsar på stället. Upprepa 20 gånger i 3 omgångar. Stegra successivt genom att öka farten och styrkan så att du nästan lämnar marken.

 

Träna varannan dag.

Efter 2 veckors träning kan du stegra till 12 reps x 3.

Efter ytterligare 2 veckor stegrar du till 15 x3

 

Det får kännas smärta under tåhävningen men inte mer ont än 5 på en 10 gradig smärtskala där 0 är ingen smärta och 10 är outhärdlig smärta. Framför allt får inte besvären bli successivt värre och smärtan ska avta till nästkommande dag. Fortsätt sedan med träningen 4 veckor efter att symtomen försvunnit.

 

När kan man börja springa?

Vi brukar rekommendera att man åtminstone ska kunna gå smärtfritt innan man återupptar löpning. Därefter kan man göra ett testbatteri för att ”stress-testa” senan för att se om man är redo. Då provar man några övningsmoment och går vidare till nästa om det tidigare inte provocerade någon smärta.

  1. 15 tåhävningar på två ben
  2. 15 tåhävningar på ett ben (det skadade)
  3. Jogga på stället i 30 sekunder
  4. Hoppa på stället med två ben
  5. Hoppa på stället med ett ben (det skadade)

Om ingen av de ovanstående aktiviteterna provocerar smärta i hälsenan kan man prova med att springa. När man återupptar löpning efter en skada/viloperiod ska man börja försiktigt och inte återgå till sin normala aktivitetsnivå eller belastningsgrad direkt, till exempel ska man reducera sin löpdistans och fart från det man sprang innan skadan och det kan även vara bra att växla mellan springa och gå den första tiden. En smärthanteringsmodell som ofta används är att aktiviteten inte ska provocera smärta som skattas högre än 4-5 på en 10 gradig skala (0 ingen smärta, 10 värsta tänkbara smärta). Smärta som uppstår efter (upp till 24h) ska tas som en smärtprovokation från aktiviteten och om denna överstiger rekommendationen (5/10) bör man reducera sin aktivitetsgrad.

Undvik och förebygg

Man vet inte så mycket om hur man bäst förebygger hälseneinflammation men man bör undvika att under en längre tid ligga på en för hög belastning av senan eller trappa upp träningsdosen för snabbt.

Differentialdiagnoser

Några differentialdiagnoser till hälseneinflammation är bland annat tarsaltunnelsyndrom, tumörer i Akillessenan, ruptur av Akillessenan och refererad smärta associerad med ryggskada.

Referenser

  • J. L. Cook, K. M. Khan, C. Purdam. Achilles tendinopathy, Manual Therapy.
  • Håkan Alfredson, J. Cook. A treatment algorithm for managing Achilles tendinopathy: new treatment options, Br J Sports Med.
  • Karin Grävare Silbernagel. Achilles Tendinopathy Evaluation and Treatment, Avhandling
  • Thomas, J. L., Christensen, J. C., Kravitz, S. R., et al. The Diagnosis and Treatment of Heel Pain: A Clinical Practice Guideline–Revision 2010