Hälsporre (plantar fasciit)

Skribent Mikael Boije af Gennäs, legitimerad fysioterapeut, examen i ortopedisk medicin
Granskare Daniel Öhlin, legitimerad sjukgymnast, examen i ortopedisk medicin, idrottsmedicin steg III
Uppdaterat 2020-07-03
Dela
Gilla

Hitta vårdgivare med kunskap om Hälsporre (plantar fasciit)

Hälsporre

Hälsporre, även kallat plantar fasciit, är en av de absolut vanligaste skadorna i foten. Skadan drabbar det senstråk som löper under hälen fram till framfoten och tårna. Skadan uppstår som en följdreaktion på överbelastning av senstråket. Drabbade besväras av smärta mot hälens undre- och ofta inre (mediala) aspekt men smärta kan också förekomma i senstråket mot hålfot och framfot. Tillståndet kan vara långvarigt men smärta och läkningstid kan minska betydligt med avlastning och behandling.

Vanligen är smärtan som värst på morgonen då man kliver upp ur sängen alternativt efter att ha varit i vila en stund och därefter belastar foten. Detta fenomen kallas för igångsättningssmärta och är vanligt förekommande vid senskador. Det är också vanligt att smärtan avtar efter en stund i aktivitet, efter “uppvärmning”, för att sen komma tillbaka igen. Smärtgraden varierar och är för vissa relativt liten men för andra kan den vara hög och kraftigt begränsande i vardagsaktiviteter. Ofta varierar även graden av symtom från dag till dag.

Behandling bygger på prognosen vid hälsporre. Det kan vara en tröst för den som lider av hälsporre att veta att hälsporre för en stor majoritet läker av sig själv. Detta gör att det är mycket ovanligt att drastiska åtgärder som operation eller injektionsbehandling är nödvändigt. Ofta tar det dock mycket lång tid för skadan att läka ut och i många fall kan besvären kvarstå i upp till ett år och för en minoritet även kvarstående belastningskänslighet under flera år. Behandling och avlastning kan i betydande grad lindra och korta besvärsperioden.

hälsporre ger smärta i under hälen från överbelastad plantar fascia

Hälsporre. Smärtans placering under hälen och ut i plantar fascian

Symtom vid hälsporre

Symtom vid hälsporre infattar vanligen smärta under hälens underdel (1) samt mot dess insida (2) är mest vanligt. Även smärta och stelhetskänsla förekommer i senans mittportion i hålfoten (3). Belastning mot foten provocerar smärta, det gör sällan ont när man sitter eller ligger. Smärtan är dock värre på morgonen vid de första stegen när man kliver ur sängen, eller efter att man har suttit ett tag under dagen och sedan reser på sig.

Graden av smärta varierar från individ till individ och kan även variera från dag till dag. Vissa upplever att smärtan påverkar dem vid varje steg medan andra tycker att smärtan släpper efter en liten stund när man har gått på foten.

Vanligen drabbas endast ena foten men det kan förekomma i båda fötterna samtidigt.

Vanlig placering av smärtan vid hälsporre

Vanlig placering av smärta vid hälsporre. Majoriteten förlägger sin smärta i område 1, därefter 2 och 3.

Vanliga tecken på hälsporre

 • Smärta på hälens undre och inre del (1 och 2 i bilden ovan)
 • Ökad smärta vid morgonstegen och startstegen
 • Ökad smärta vid belastning av foten som kan avta något efter uppvärmning
 • Ökad smärta vid längre belastning och kan ligga kvar efter belastning.
 • Varierande symtom från dag till dag, vissa dagar bättre och andra sämre

Så här ställs diagnosen

Diagnos genom sjukdomshistoria och klinisk undersökning och utan röntgen eller labtester. En sjukdomshistoria som stämmer överens med symtomen vid hälsporre i kombination med tryckömhet mot plantarfascians infästning under hälen räcker.

Vid tvivel kring diagnosen kan även tekniskundersökning med Ultraljud eller MRT användas. Vid dessa röntgenundersökningar studeras plantarfascians tjocklek, ofta i jämförelse med den friska foten om möjligt.

Namnet hälsporre kommer från den skelettpålagring som ibland ses vid röntgenundersökning av foten. Denna benpålagring sitter då i hälbenets främre kant. Det är dock viktigt att veta att det är mycket ovanligt att denna pålagring orsakar smärtan utan att det aktuella besväret beror en skada i senan.

Behandling

Behandling vid hälsporre bör, som alla skador, riktas mot individens symtom och behov samt i vilket skede eller fas skadan är i. I ett akut skede bör fokus läggas på avlastning samt rehabiliteringsträning för att minska smärta och bibehålla så bra gång- och belastningsförmåga som möjligt. Vid ilskna hälsporrar kan laserbehandling provas i det akuta läget för att minska smärtan. I ett senare skede progredieras rehabiliteringsträning till att belasta senan i syfte att stärka upp och och öka senans stresstålighet. Vid envisa symtom kan ytterligare modaliteter så som stötvågsbehandling, laserbehandling och EPTE kombineras med rehabiliteringsträningen.

I enstaka fall då rehabiliteringsträning och annan behandlingen inte ger resultat och då den naturliga utläkningen inte ger resultat kan injektionsbehandling (kortisoninjektion) eller operation vara nödvändigt.

Läs mer om behandlingsmetoderna vid hälsporre

När och var ska man söka vård?

Om man lider av symtom som vid hälsporre och smärtan inte har avtagit på två till tre veckor trots vila från provocerande aktivitet bör man söka vård hos en fysioterapeut eller läkare. Det kan vara av värde att tidigt få hjälp med aktivitetsmodifiering och avlastning för att påskynda läkningen.

Vill du ha direkt hjälp genom telefon- eller videosamtal av någon av våra hälsporrespecialister så boka det via vård online.

För diagnostik och behandling av hälsporre på mottagning, sök här.

Hitta vård

Snabblänkar för behandling vid hälsporre

Hälkoppsinlägg – det bästa inlägget vid hälsporre

Ortopediska skoinlägg vid hälsporre

Stötvågsbehandling vid hälsporre

Laserbehandling vid hälsporre

EPTE vid hälsporre

Egenvård

I det tidiga skedet av hälsporre bör belastningen mot plantarfascian minskas, till exempel genom att vila från löpning och längre promenader. Detta så att senstråket får chans till återhämtning så att läkningsprocessen blir optimal.

Det är bra att använda väldämpade skor och att undvika hårda skor samt att gå barfota. En toffla inomhus kan ofta leda till minskad smärta.

Du kan prova att gå med lite kortare steg så att hälisättningen blir lite mindre entusiastisk eller dramatisk.

Om smärtan kvarstår i mer än 3 månader är det viktigt med mer intensiv egenvård. Då rekommenderas töjning och samtidig belastning. Detta åstadkoms genom att utföra tåhävning med en ihoprullad handduk eller liknande under tårna.

För mer ingående rekommendationer om egenvård:

Läs mer om rekommendationer rörande övningar, tejpning och stretching här

Skor

Använd skor eller sandaler som är uppbyggda och ger stöd i hålfoten samt har en skålad form för hälen. Joya-skor är en extremt dämpad sko, vilken brukar uppskattas av patienter med tryckkänsliga hälar. Löparskor, skor med rundad sula eller så kallade ”foppa-tofflor” brukar också upplevas som lindrande vid hälsporre. Undvik att gå barfota inomhus utan använd uppbyggda skor eller tofflor, gärna där hälen är lite skålformad.

Här har vi valt ut skor som ger bra avlastning vid hälsporre. Vi rekommenderar de vi anser vara bäst utifrån olika märken och ändamål. Exempel på märken och ändamål: Joya, Skechers, Hoka, Saucony, Sievi, Arbesko för promenad, inomhusbruk, vardags, city, kontor, löpning samt arbetsskor och skyddsskor.

Inlägg, skydd och ortoser

Olika former av inlägg och ortoser som ger stöd för hälkudden och hålfoten kan minska belastning och smärta från plantar fascian och således skapa bättre förutsättningar för tillfrisknande samt göra tillvaron mer dräglig under det att belastningsmodifierad livsstil, läkningsstimulerande träning och eventuell behandling genomförs.

Det som kan ge bäst avlastning och smärtlindring är att kombinera avlastande produkter som exempelvis hälsporrestrumpa, ett avlastande inlägg eller hälkopp och väldämpade skor, då de avlastar på olika sätt.

Hälsporrestrumpan håller ihop mjukdelsvävnad och stimulerar nervreceptorer i huden som kan minska smärtsignalen, styva hälkoppsinlägg ökar den interna stötdämpningen (sammanhållen och hårdare hälkudde) samtidigt som de ökar den externa dämpningen (skydd mot stöten från underlaget) och mjuka skor ökar den externa stötupptagningen genom att sulan komprimeras och minskar stötkraften från underlaget.

Se tips på inlägg, skydd och ortoser nedan.

Anatomi och biomekanik

Senstråket som urspringer från fästet under hälen och löper ut via hålfoten mot framfot och tår kallas för plantarfascian. Denna sena har till uppgift att hålla uppe hålfoten och skapa det fotvalv vi ser i fotens mellersta del. Plantarfascian skiljer sig från andra senor i våra kroppar genom att den inte fäster i någon muskel utan istället löper från skelett till skelett. Denna struktur kallas då istället för en fascia, dock finns många likheter i dess struktur med en sena och många benämner den därför för ett senstråk.

Orsaker

Hälsporre uppstår ofta som en följd av överansträngning. Det kan till exempel uppstå i kombination med ökad träningsnivå, antingen om man börjar träna för snabbt eller om man ökar intensiteten i träningen. Även små förändringar kan orsaka överansträning, till exempel vid byte av skor, byte av underlag vid löpträning eller då man återgår till träning efter en tids uppehåll.

Hälsporre anses ofta vara en löparskada då många löpare drabbas men även gående och stående på hårda underlag kan orsaka skadan.

Vissa fottyper är kopplat till ökad risk för hälsporre. Både låga och höga fotvalv kan vara orsaker till att skadan. Ett samband med nedsatt rörlighet i ankelleden (framför allt i dorsalflexion) och hälsporre har också noterats. En begränsad rörlighet i ankelleden är till exempel vanligt efter svåra eller upprepade fotledsstukningar.

Vanliga orsaker

 • Ökad träningsintensitet
 • Mycket löpträning
 • Mycket stående och gående på hårt underlag
 • Höga fotvalv
 • Låga fotvalv
 • Nedsatt dorsalflexion i ankelleden

Prognos

Prognosen vid hälsporre är mycket god. För en övervägande majoritet (80%) läker hälsporre ut av sig själv inom 1 år. Detta bör tas i åtanke vid val av behandling och resulterar i att operation och injektionsbehandling väldigt sällan rekommenderas på grund av riskerna detta medför.

Referenser

Rathleff, M. S., Mølgaard, C. M., Fredberg, U., et al. (2015). High-load strength training improves outcome in patients with plantar fasciitis: A randomized controlled trial with 12-month follow-up. Scand J Med Sci Sports

Thomas, J. L., Christensen, J. C., Kravitz, S. R., et al. (2010). The Diagnosis and Treatment of Heel Pain: A Clinical Practice Guideline – Revision 2010. The Journal of foot & Ankel Surgery

McPoil, T. G., Martin, R. L., Cornwall, M. W., et al. (2008). Heel Pain – Plantar Fasciitis: A Clinical Practice Guideline. J Ortop Sports Phys Ther.

Skor, hälkopp, inlägg och skydd vid hälsporre

Vid hälsporre är det viktigt att avlasta plantarfascian och dess fäste under hälen från stötar och sträckning. En lyckad avlastning gör att smärtan omgående minskas vid gående och stående samt att man skapar bättre förutsättningar för ökad aktivitetsförmåga och snabbare tillfrisknande.

Nedan rekommenderar vi de inlägg, hälkoppsinlägg, skoinlägg, mjuka hälkoppar samt skor som vi anser vara särskilt bra vid hälsporre.

Tidigare drev vi en egen webbshop där vi hade valt ut hjälpmedel för olika sjukdomstillstånd men för att kunna rekommendera mer specifikt utifrån diagnos och ur ett bredare sortiment från fler leverantörer har vi istället valt att ha ett betalt samarbete med Rehaboteket och Stööks då de svarar upp mot våra krav på produkt- och funktionskvalitet, kompetens, kundservice, stort sortiment inom sin nisch och snabb och trygg handel.

Hälkopp, inlägg och ortoser vid hälsporre

Hälkopp - hälkoppsinlägg det bästa inlägget vid smärta i hälen

Hälkoppsinlägg - det bästa inlägget vid hälsporre

Hälkoppsinlägget med sin djupa styva hälkopp och flexibelt stöd i hålfoten är det skoinlägg som ger bäst avlastning av det svullna och ömma plantarfascia-fästet under hälen. Detta specialinlägg tillverkas hos våra ortopedtekniska mottagningar.
Detta hälkoppsinlägg kan med fördel användas i de skor vi rekommenderar här nedan.

1380 kr

Läs mer
Ortopediskt individuellt format skoinlägg för häl, hålfot och fot

Individuellt format ortopediskt skoinlägg

Ett individuellt format skoinlägg ger stöd i hålfot och för hälen och är en av de vanligaste sätten att avlasta vid hälsporre. Tillverkas hos våra ortopedtekniska mottagningar

1790 kr

Läs mer
Hälkopp Tulis HD

Hälkopp Tulis HD

Tulis mjuka hälkopp ger ett mjukt stöd för hälkudden och minskar stöten från underlaget och kan vara ett första alternativ att prova vid hälsporre.

269 kr

Läs mer
Strumpa mot hälsporre PF8™

Strumpa mot hälsporre PF8™

Strumpa mot hälsporre PF8™ med åtta olika kompressionszoner runt hålfot och fotled, kan ge lindring av smärtan vid hälsporre. Strumpan kan kombineras med hälkoppsinlägg, tulis samt mjuka Joyaskor.

299 kr

Läs mer

Skor vid hälsporre – sköna, dämpade sandaler, promenad-, och fritidsskor

Först listar vi de damskor vi rekommenderar vid hälsporre och under dessa herrskor. Dessa är de skor som vi anser är särskilt funktionella genom att de är extra väldämpade och avlastande vid hälsporre.

Joya Dubai Black

Joya Dubai Black - DAM

Joyas orginalsandal i senaste utgåvan är extremt mjuk och skön i sulan och brukar uppskattas mycket av dem hälsporre.

1895 kr

Läs mer
Joya IQ SR Black - unisex

Joya IQ SR Black - UNISEX

Denna unisex sandal i träskomodell är väldigt mjuk i både häl och framfot och uppskattas av vård och kökspersonal. Den har ett band som kan läggas ner bakom hälen.

1995 kr

Läs mer
Joya Komodo Violet

Joya Komodo Violet - DAM

Joyas mjuka och sportiga sula i en klassisk sandalmodell. Behagligt mjukt läder under foten samt kardborreknäppning som gör att skon går att ställa individuellt för perfekt passform.

1895 kr

Läs mer
Komodo Grey/Blue

Komodo Grey/Blue - DAM

Joyas mjuka och sportiga sula i en klassisk sandalmodell. Behagligt mjukt läder under foten samt kardborreknäppning som gör att skon går att ställa individuellt för perfekt passform.

1895 kr

Läs mer
Joya Electra Light Blue

Joya Electra Light Blue - DAM

Joyas mjuka, svagt rundade, sportiga sula ger skön dämpning och komfort vid hälsporre. Kan kombineras med styva hälkoppsinlägg för optimal avlastning vid hälsporre.

2095 kr

Läs mer
Joya Electra Violet

Joya Electra Violet - DAM

Joyas mjuka, svagt rundade, sportiga sula ger skön dämpning och komfort vid hälsporre. Kan kombineras med styva hälkoppsinlägg för optimal avlastning vid hälsporre.

2095 kr

Läs mer
Joya Capri Black herrsandal

Joya Capri Black herrsandal - HERR

Den här skon är inte som någon annan sko du provat då skon är otroligt mjuk. Mjukheten är en fördel för människor som står och går mycket. Hårda golv märks nästan inte alls.

1895 kr

Läs mer
Joya Como II Black

Joya Como II Black - HERR

Luftig sommar och arbetssko med Joyas mjuka sula. Kan kombineras med styva hälkoppsinlägg för optimal avlastning vid hälsporre.

1945 kr

Läs mer
Joya Flash Dark Blue

Joya Flash Dark Blue - HERR

Lätt och luftig sko med skön dämpning i sulan som lindrar smärtan av hälsporre. Kan kombineras med hälkoppsinlägg för optimal avlastning av häl.

2095 kr

Läs mer
Joya IQ SR Black - unisex

Joya IQ SR Black - UNISEX

Denna unisex träskomodell är väldigt mjuk i både häl och framfot och uppskattas av vård- och kökspersonal. Den har ett band som kan läggas ner bakom hälen.

1995 kr

Läs mer
Joya Dynamo III SR Black

Joya Dynamo III SR Black - UNISEX

Den mjuka, elastiska men ändå stabila Joya-sulan absorberar stötar och ger en perfekt promenadkomfort och lämpar sig för den sportiga livsstilen samt för arbete och fritid.

2095 kr

Läs mer

Löparskor för hälsporre

Följande löparskor har särskilt bra dämpning och en lätt rullsula vilket rekommenderas vid hälsporre. Dämpningen leder till minskad stötkraft upp mot det ömma, svullna plantar fascia fästet under hälen och den rundade sulan minskar sträckbelastningen av plantarfascian i och med att tårna inte behöver böjas lika mycket som vid mer platta löparskor.

Först listar vi de löparskor vi rekommenderar för dam/kvinna och under dessa herr/man.

Saucony Ride ISO 2 Women

Saucony Ride ISO 2 Women

Ride ISO 2 är med en fantastisk kombination av låg vikt, flexibilitet, grundstabilitet, löpglädje och responsiv stötdämpning en av löparnas favoriter bland de neutrala mängdträningsskorna. Vikt 249 g. Dropp 8 mm.

1595 kr

Läs mer
Saucony Guide 13 Women

Saucony Guide 13 Women

Guide 13 är det självklara valet för löparen som söker en mängdträningssko med lätt till medelkraftigt pronationsstöd, och vill ha mixen av låg vikt, stötdämpning och löpkänsla. Vikt 264 g. Dropp 8 mm.

1595 kr

Läs mer
Saucony Echelon 7 Wide Dam

Saucony Echelon 7 Wide Dam

Echelon 7 är den perfekta problemlösaren för löparen med breda fötter, likväl som för löparen med individuella ortopediska inlägg. Vikt 354 g. Dropp 8 mm.

1595 kr

Läs mer
Hoka One One Bondi 6 Women

Hoka One One Bondi 6 Women

Hoka One One Bondi 6 är bekväma, neutrala löparskor. Bondi-serien från Hoka erbjuder den mest dämpande av alla Hoka-skor för väglöpning.

1895 kr

Läs mer
Hoka One One Clifton 6 Women

Hoka One One Clifton 6 Women

Hoka One One Clifton 6 är neutrala löpskor med mycket komfort med en mjuk känsla och med en låg vikt på endast 255 gram.

1795 kr

Läs mer
Saucony Hurricane 22 Men

Saucony Hurricane 22 Men

Hurricane 22 är skon för löparen som vill ha maximal komfort, stötdämpning och stabilitet till de långa träningspassen. Vikt 335 g. Dropp 8mm.

1795 kr

Läs mer
Saucony Guide 13 Men

Saucony Guide 13 Men

Guide 13 är det självklara valet för löparen som söker en mängdträningssko med lätt till medelkraftigt pronationsstöd, och vill ha mixen av låg vikt, stötdämpning och löpkänsla. Vikt 289 g. Dropp 8 mm.

1595 kr

Läs mer
Saucony Ride ISO 2 Men

Saucony Ride ISO 2 Men

Ride ISO 2 är med en fantastisk kombination av låg vikt, flexibilitet, grundstabilitet, löpglädje och responsiv stötdämpning en av löparnas favoriter bland de neutrala mängdträningsskorna. Vikt 278 g. Dropp 8 mm

1595 kr

Läs mer
Saucony Echelon 7 Wide Herr

Saucony Echelon 7 Wide Herr

Echelon 7 är den perfekta problemlösaren för löparen med breda fötter, likväl som för löparen med individuella ortopediska inlägg. Vikt 354 g. Drop 8mm

1595 kr

Läs mer
Hoka One One Bondi 6 Men

Hoka One One Bondi 6 Men

Hoka One One Bondi 6 är bekväma, neutrala löparskor. Bondi-serien från Hoka erbjuder den mest dämpande av alla Hoka-skor för väglöpning.

1895 kr

Läs mer
Hoka One One Clifton 6 Men

Hoka One One Clifton 6 Men

Hoka One One Clifton 6 är neutrala löpskor med mycket komfort med en mjuk känsla och med en låg vikt på endast 255 gram.

1795 kr

Läs mer

Arbetssko med mjuk, dämpad och skön sula mot hälsporre

Arbetsskor skall svara upp mot vissa krav, vilka kan vara halkskydd, stålhätta, genomtrampsskydd och antistat (ESD). Tillverkarna har svårt att få till en arbetssko som har genomtramp och stålhätta men ändå ger önskad dämpning och komfort. Det märke som leder ligan nu är det finska märket Sievi och vi listar några av de populäraste modellerna utifrån de olika behov och miljöer de skall användas i, sommar, vinter, vatten och antistat etc.

Joya IQ SR Black - unisex

Joya IQ SR Black - unisex

Extremt mjuk och skön sula med antihalk sula. Mjukheten är en fördel för människor som står och går mycket. Hårda golv märks nästan inte alls.

1995 kr

Läs mer
Toffel Sievi Riff SBAE

Toffel Sievi Riff SBAE - unisex

Skyddstoffel med tåhätta och hälrem.
Olje- och kemikaliebeständig skyddstoffel med tåhätta. Hälrem och stötupptagande FlexStep sula som effektivt dämpar stötar mot fötterna och därmed även avlastar ryggen. Antistatisk och ESD godkänd.

895 kr

Läs mer
SieviAir R2 Roller S1

SieviAir R2 Roller S1

Sportig lågsko som andas, med snörningsmekanismen Boa® och tåskydd av aluminium.
Världens mest avancerade häldämpning FlexEnergy binder den uppstående rörelseenergin och över 55 % av energin återgår till steget.

2495 kr

Läs mer
SieviAir R3 Roller S3

SieviAir R3 Roller S3

En lågsko i skyddsklass S3 med sulkonstruktionen SieviAir® och Boa®-mekanismen, spiktrampskydd av stål och tåskydd av aluminium.
Världens mest avancerade häldämpning FlexEnergy binder den uppstående rörelseenergin och över 55 % av energin återgår till steget.

2596 kr

Läs mer
Sievi Racer Free Roller S1P

Sievi Racer Free Roller S1P

Produktfamiljen Sievi Racer har kompletterats med den nya skon Racer Free Roller S1 P, som andas. Den sportigt lätta konstruktionen, nätfunktionen som andas, samt den slittåliga tvåskiktssulan ActionPro gör Racer till en överlägsen säkerhetssko.

2495 kr

Läs mer
Sievi Solid S2 35-38

Sievi Solid S2 35-38

Slitstarka stövlar med tåskydd av stål. Ovandelens skinn behåller sin form väl och är vattenavstötande. Reflex på sidan. Det varma teddyfodret tillsammans med den lösa filtsulan med aluminium håller fötterna varma. Den omvända dragkedjan håller bättre än en traditionell och förhindrar att smuts kommer in i dragkedjan och tränger vidare in i skon. Elastisk FlexStep®-sula med bra grepp också i kyla.

1645 kr

Läs mer
Känga Sievi Soft Solid XL

Känga Sievi Soft Solid XL

Varmfodrad vinterkänga med blixtlås.
Vattenavstötande med olje- och kemikaliebeständig sula. Varmfodrad och vattenavstötande. Dragkedja. Stötupptagande FlexStep sula som effektivt dämpar stötar och hjälper fötterna och ryggen att orka hela dagen. Antistatisk och ESD godkänd.

1695 kr

Läs mer
Sievi GT Roller High+ S3

Sievi GT Roller High+ S3

Ankelskon GT Roller High förenar de mest högklassiga varumärken till en överlägsen användningskomfort: GORE-TEX® garanterar maximal andningsförmåga, vattentäthet och komfort, och snörningsmekanismen Boa® stänger skorna lätt och jämnt.
GT Roller High sitter utmärkt på foten och håller fötterna torra under hela arbetsdagen, oberoende av förhållandena.

3395 kr

Läs mer
Sievi Roller High XL+ S3

Sievi Roller High XL + S3 (bred)

Roller High XL är försedd med Boa®-snörningsmekanism: du vrider bara på vredet och spänner dina skor så att de exakt passar dina fötter. Lätt tåhätta i komposit och spiktrampskydd av stål. Vristskyddet i Memory Foam anpassar sig till användarens fot och förebygger vristskador genom att ge extra stöd och dämpa stötar.

2645 kr

Läs mer