Sjukdomstillstånd

Metatarsalgi

Metatarsalgi Metatarsalgi eller framfotssmärta är ett mycket vanligt besvär i foten, och kan ha flera olika orsaker. Vid metatarsalgi är smärtan lokaliserad på undersidan av framfoten, vanligast strax…

Mortons neurom

Mortons neurom Mortons neurom, syndrom eller sjukdom kallas den skada som drabbar en nerv i framfoten och som då genererar en smärta i främre delen av foten och…

Musarm

Sammanfattning Musarm är inte en enskild skada utan ett samlingsnamn på smärtsyndrom i armen som beror på onaturlig belastning av armens och handens muskler, senor, leder och nerver…

Muskelbristning och sträckning

Muskelbristning

Muskelbristning kan vara en lindrig sträckning eller mer omfattande i form av partiell eller total ruptur och kan drabba alla muskler i kroppen, men är vanligare i muskler…

Nackspärr

Nackspärr (akut torticollis)

Nackspärr Nackspärr innebär att man plötsligt får stelhet och ont i nacken. Det blir svårt att vrida och luta huvudet, ofta mer åt ett håll, samt att nack-…

PFSS (patellofemoralt smärtsyndrom)

PFSS eller patellofemoralt smärtsyndrom eller condromalacia, är den vanligaste orsaken till främre knäsmärta i den unga aktiva populationen. Syndromet är vanligt bland både män och kvinnor i åldrarna…

Reumatism – reumatiska sjukdomar

Reumatism är samlingsnamnet för olika former av reumatiska sjukdomar vilka företrädesvis drabbar leder (skelett, leder och muskler) men kan även drabba hud, ögon och kärl. Gemensamma symtom är…

Ont i ryggen - träffa fysioterapeut

Ryggskott (Akut Lumbago)

Ryggskott, även kallad akut lumbago, är plötsligt uppkommen smärta och stelhet från ryggen. Hållning, egenvård och behandling minskar smärta och påskyndar läkning. Felaktigt beteende kan förvärra tillståndet och…

Schlatters sjukdom (schlatterknä)

Schlatters sjukdom – schlatterknä Schlatters sjukdom (schlatterknä) är smärta från knäskålssenans fäste i underbenet på grund av överbelastning och vävnader i tillväxt. Barn i tillväxtåren mellan 8-15 års ålder…