Sjukdomstillstånd

Reumatism – reumatiska sjukdomar

Reumatism är samlingsnamnet för olika former av reumatiska sjukdomar vilka företrädesvis drabbar leder (skelett, leder och muskler) men kan även drabba hud, ögon och kärl. Gemensamma symtom är…

Ont i ryggen - träffa fysioterapeut

Ryggskott (Akut Lumbago)

Ryggskott, även kallad akut lumbago, är plötsligt uppkommen smärta och stelhet från ryggen. Hållning, egenvård och behandling minskar smärta och påskyndar läkning. Felaktigt beteende kan förvärra tillståndet och…

Schlatters sjukdom (schlatterknä)

Schlatters sjukdom – schlatterknä Schlatters sjukdom (schlatterknä) är smärta från knäskålssenans fäste i underbenet på grund av överbelastning av vävnader i tillväxt. Barn i tillväxtåren mellan 8-15 års ålder…

Senskada (tendinit, tendinos, tendinopati)

Senskada eller tendinopati uppstår efter trauma eller överbelastning och fortsatt felaktigt beteende leder till att senstrukturen kan gå igenom olika förvärrande faser; reaktiv fas (tendinit), felläkningsfas och degenerativ…

Apofysen (tillväxtzon) i hälbenet

Severs skada – hälsmärta hos barn

Severs skada – ont i hälen hos barn Severs skada kallas den överbelastningsskada i hälbenets tillväxtzonen som drabbar väldigt många barn i 9-15 års ålder. Den ger smärta…

Slemsäcksinflammation i axeln (subacromial bursit)

Slemsäcksinflammation i axeln Slemsäcksinflammation eller subacromail bursit kallas det när den tunna, platta och glatta säcken i axelleden svullnar upp och orsakar förträngning i axelrummet. Slemsäckens syfte är…

Stressfraktur i foten – Marschfraktur

Stressfraktur uppstår vanligen som följd av överbelastning. Vid upprepad, hög belastning kan det uppstå små sprickor i skelettet vilka kan försämras om ingen avlastning från aktiviteter som provocerar…

Stroke (hjärnblödning och infarkt)

Stroke (hjärnblödning och infarkt) Stroke eller slaganfall är en av våra folksjukdomar. Det är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och den vanligaste kroppsliga orsaken till långtidssjukvård. Stroke…

Stukad fot – fotledsstukning

Stukad fot – fotledsstukning En stukad fot kallas även för fotledsdistortion eller fotledsstukning. Att stuka foten är den vanligast förekommande fotskadan och den vanligaste orsaken till smärta och…

Supraspinatus tendinit (supraspinatus tendinos)

Supraspinatustendinit och supraspinatustendinos Supraspinatustendinit innebär att supraspinatusmuskelns sena har blivit inflammerad. Detta uppstår oftast efter överansträngning eller efter en skada/trauma och resulterar i att det gör ont att…