Sjukdomstillstånd

Supraspinatus tendinit (supraspinatus tendinos)

Supraspinatustendinit och supraspinatustendinos Supraspinatustendinit innebär att supraspinatusmuskelns sena har blivit inflammerad. Detta uppstår oftast efter överansträngning eller efter en skada/trauma och resulterar i att det gör ont att…

Tennisarmbåge (lateral epikondylit)

Tennisarmbåge Tennisarmbåge kallas den överbelastningsskada som drabbar senfästen på armbågens utsida. Skadan leder till smärta kring armbågens utsida då musklerna som lyfter handryggen uppåt belastas. Vid mer uttalade…

Tinnitus (oljud i öron)

Tinnitus – oljud i öronen Tinnitus är ett ljud av en mängd olika arter som i absoluta majotiteten endast uppfattas av den egna personen och är att betrakta…

Tumbasartros – artros i tummen

Tumbasartros – artros i tummen Tumbasartros är en form av ledsvikt som främst drabbar kvinnor efter klimakteriet men även yngre kvinnor och män drabbas. Förekomsten ökar med åldern.…