Sjukdomstillstånd

Stroke (hjärnblödning och infarkt)

Stroke (hjärnblödning och infarkt) Stroke eller slaganfall är en av våra folksjukdomar. Det är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och den vanligaste kroppsliga orsaken till långtidssjukvård. Stroke…

Stukad fot – fotledsstukning

Stukad fot – fotledsstukning En stukad fot kallas även för fotledsdistortion eller fotledsstukning. Att stuka foten är den vanligast förekommande fotskadan och den vanligaste orsaken till smärta och…

Supraspinatus tendinit (supraspinatus tendinos)

Supraspinatustendinit och supraspinatustendinos Supraspinatustendinit innebär att supraspinatusmuskelns sena har blivit inflammerad. Detta uppstår oftast efter överansträngning eller efter en skada/trauma och resulterar i att det gör ont att…

Tennisarmbåge (lateral epikondylit)

Tennisarmbåge Tennisarmbåge kallas den överbelastningsskada som drabbar senfästen på armbågens utsida. Skadan leder till smärta kring armbågens utsida då musklerna som lyfter handryggen uppåt belastas. Vid mer uttalade…

Tinnitus (oljud i öron)

Tinnitus – oljud i öronen Tinnitus är ett ljud av en mängd olika arter som i absoluta majotiteten endast uppfattas av den egna personen och är att betrakta…

Tumbasartros – artros i tummen

Tumbasartros – artros i tummen Tumbasartros är en form av ledsvikt som främst drabbar kvinnor efter klimakteriet men även yngre kvinnor och män drabbas. Förekomsten ökar med åldern.…