Severs skada – hälsmärta hos barn

Skribent Daniel Öhlin, leg fysioterapeut
Uppdaterat 2018-02-06
Dela
Gilla

Hitta vårdgivare med kunskap om Severs skada - hälsmärta hos barn

Severs skada – ont i hälen hos barn

Severs skada kallas den överbelastningsskada i hälbenets tillväxtzonen som drabbar väldigt många barn i 9-15 års ålder. För att hälbenet skall växa så har det under tillväxtåren en mindre stabil zon, vilken är känslig för belastning. Särskilt idrottande barn drabbas av denna skada och får då en smärta i hälbenet under eller efter aktivitet vilken kan hindra dem från att springa och sporta som de vill. I Sverige har en forskargrupp specialiserat sig mot denna skada och vi har uppfunnit ett specialinlägg som i flera studier visat sig vara mycket bra på att avlasta hälbenet och leda till fortsatt aktivitet på önskad nivå trots skadan. Det är tyvärr en skada som fortfarande är relativt okänd och vetskapen om den goda behandlingseffekten likaså. Detta trots att siffror pekar på att så många som var fjärde barn i en idrottsförening och var tionde barn i en skolklass lider av smärta som kan vara Severs skada.

Symtom på Severs skada

Smärtan vid Severs skada placerar sig i hälens bakre del. Framför allt gör det ont på hälbenets sidor eller baksida nedanför hälsenefästet och ibland även under hälen. Smärtan kommer under och/eller efter aktivitet och det brukar göra ont just då hälen belastas men det kan även göra ont vid frånskjutet av steget då hälsenan drar i bakre delen av hälbenet. Smärtan kan hos vissa vara så stark att det inte går att belasta hälen alls utan barnet går istället på tå. Vila gör att smärtan lugnar sig och hälen blir lite belastningståligare. Det brukar göra mer ont att gå barfota och mindre ont att gå i väldämpade skor. ”Stötig” aktivtet som innebär mycket hopp och explosivitet eller där underlaget är stumt/hårt och skorna är relativt stumma och odämpade är värre. Skadan är därav vanlig hos barn som tränar fotboll, handboll och gymnastik, men även icke idrottsaktiva barn drabbas.

Orsak till Severs skada

Severs skada drabbar tillväxtzonen i hälbenetSevers skada uppstår då tillväxtzonen i hälbenet utsatts för överbelastning. Överbelastningen kommer av upprepade hårda stötar från underlaget upp i hälbenet samt av hälsenans belastning på hälbenet vid löpning och hopp. Tillväxtzonen är känslig och klarar inte alltid av all belastning med följden att normal belastning som stående, gång, löpning och hopp börjar göra ont. Det är under åren 9-15 år och framför allt under de året/åren som barnet börjar växa som mest som tillväxtzonen är extra känslig. Efter puberteten då barnet vuxit färdigt har tillväxtzonen fyllt sin funktion och försvinner. Hälbenet har då blivit ett solitt ben som återigen tål tuff belastning.

Diagnostik vid Severs skada

Diagnosen ställs genom klinisk undersökning hos fysioterapeuten eller läkaren. Du kan boka tid till både fysioterapeut och läkare direkt utan remiss. Det finns mycket bra kliniska test som tillsammans med symtomen mycket säkert kan avgöra om Severs skada föreligger. Radiologisk undersökning (bilddiagnostik; vanligtvis i form av vanlig röntgen) skall inte göras som standard utan kan istället läggas till vid misstanke om annan orsak där röntgen anses kunna bidra till bedömningen. Vid besöket berättar vårdgivaren berättar om skadan, hur prognosen ser ut, vad du kan göra själv (egenvård) samt vilka behandlingsalternativ som finns. Rekommendationen är att skaffa hälkoppsinlägg eller någon typ av inlägg som hjälper och fortsätta idrotta som innan.

Här är hittar du vårdgivare som bedömer hälsmärta och tillverkar hälkoppsinlägget

Egenvård – vad du kan göra själv

Se till att använda väldämpade skor så stor del av dagen som möjligt. Använd gärna tofflor eller skor inomhus och undvik att gå barfota. Kan man reducera något av all den belastning som hälbenet dagligen utsätts för så hjälper det. Det går tyvärr inte att träna eller stretcha bort skadan men vila under ett par veckor kan leda till att tillväxtzonen återhämtar sig och blir normalt belastningstålig igen. Vila är dock inte metoden att rekommendera då bibehållen aktivitet anses vara av stort värde under barnens tillväxt. Försök istället att finna skor eller olika typer av inlägg; Tulis hälkopp, geléinlägg för hälen, korkkil under hälen eller prefab-sulor som lindrar smärtan och tillåter fortsatt önskad aktivitetsnivå. Om inte ovanstående hjälper så sök behandling före viloperiod testas då behandling vid denna skada har mycket god effekt och vila då kan undvikas. Se nedan.

Köp specialinlägg för hälsmärta hos Fyseum.se

Behandling vid Severs skada

Hälkoppen stödjer hälkudden minskar retningen vid Severs skada

  • Hälkoppsinlägget, även kallad hälkoppen (och tidigare kallad fotortosen) är ett specialskoinlägg vid hälsmärta, som med sin djupa styva hälkopp ger ett optimalt stöd runt hälen. Inlägget hindrar att fettkudden under hälen plattas ut, vilket gör fettkudden tjockare. Krafterna från underlaget fördelas ut i hela inlägget och de kvarvarande krafter som går upp mot hälbenet dämpas av den tjockare hälkudden. Detta sammantaget leder till reducerad belastning på hälbenet, minskad smärta och snabbare utläkning av skadan. Hälkoppen har även i flera studier visat sig leda till att barnen oftast kan fortsätta sin träning på samma nivå som innan skadan och med omgående reducerad eller ingen hälsmärta. Hälkoppsinlägg tillverkas på allt fler orter i Sverige, men somliga får tyvärr resa långt. Finner du ingen tillverkare nära dig så kan vanliga ortopediska skoinlägg tillverkas. Be då om extra stöd runt om hälen.
  • Ortopediska skoinlägg är en vanlig behandling som också snabbt kan ge minskade besvär. Det är bra om skoinlägget har stödjande kanter för hälkudden och har bra hålfotsstöd.
  • En korkkil eller hälförhöjning på 4-5 mm kan också lindra besvären markant. Denna läggs under hälen i skon.
  • Tejpning av häl kan lindra besvären genom att det stödjer och avlastar hälen.
  • Specialskor med extra dämpning i sulan leder ofta till direkt minskade besvär och bättre möjlighet att klara stående och gående.

Resultat av uppföljning av 318 barn som fått hälkoppsinlägg vid Severs skada.

Hitta vårdgivare som arbetar med Severs skada

Här hittar du vårdgivare som hjälper dig med Severs skada

Här hittar du vårdgivare som även tillverkar hälkoppsinlägget