Severs skada – hälsmärta hos barn

Skribent Daniel Öhlin, leg fysioterapeut
Granskare Mikael Boije af Gennäs, leg. fysioterapeut
Uppdaterat 2019-01-28
Dela
Gilla

Hitta vårdgivare med kunskap om Severs skada - hälsmärta hos barn

Severs skada – ont i hälen hos barn

Severs skada kallas den överbelastningsskada i hälbenets tillväxtzonen som drabbar väldigt många barn i 9-15 års ålder. Den ger smärta i bakre delen av hälen vid aktivitet där mycket löpning och hopp ingår.

För att hälbenet skall växa så har det under tillväxtåren en mindre stabil zon, vilken är känslig för belastning. Särskilt idrottande barn drabbas av denna skada och får då en smärta i hälbenet under eller efter aktivitet vilken kan hindra dem från att springa och sporta som de vill. I Sverige har en forskargrupp specialiserat sig mot denna skada och vi har uppfunnit ett specialinlägg som i flera studier visat sig vara mycket bra på att avlasta hälbenet och leda till fortsatt aktivitet på önskad nivå trots skadan. Det är tyvärr en skada som fortfarande är relativt okänd och vetskapen om den goda behandlingseffekten likaså. Detta trots att siffror pekar på att så många som var fjärde barn i en idrottsförening och var tionde barn i en skolklass lider av smärta som kan vara Severs skada.

Symtom

  • Ont i bakre delen av hälen, vanligtivs på sidorna, baktill och/eller under.
  • Mer smärta under eller efter aktivitet som innehåller löpning och hopp.
  • Hälgång ger mer smärta.
  • Bättre av att gå mer på framfoten.
  • Bättre av att gå i skor och tofflor än av att gå barfota.
  • Bättre av vila.
  • Kan drabba ena eller båda hälarna

Smärtan vid Severs skada placerar sig i hälens bakre del. Framför allt gör det ont på hälbenets sidor eller baksida nedanför hälsenefästet och ibland även under hälen. Smärtan kommer under och/eller efter aktivitet och det brukar göra ont just då hälen belastas men det kan även göra ont vid frånskjutet av steget då hälsenan drar i bakre delen av hälbenet. Smärtan kan hos vissa vara så stark att det inte går att belasta hälen alls utan barnet går istället på tå. Vila gör att smärtan lugnar sig och hälen blir lite belastningståligare. Det brukar göra mer ont att gå barfota och mindre ont att gå i väldämpade skor. ”Stötig” aktivtet som innebär mycket hopp och explosivitet eller där underlaget är stumt/hårt och skorna är relativt stumma och odämpade är värre. Skadan är därav vanlig hos barn som tränar fotboll, handboll och gymnastik, men även icke idrottsaktiva barn drabbas.

Orsak till smärtan

Apofysen - den smärtande tillväxtzonen vid Severs skada - ont i hälen hos barn

Apofysen – den smärtande tillväxtzonen vid Severs skada – ont i hälen hos barn

Severs skada uppstår då tillväxtzonen i hälbenet utsatts för överbelastning. Överbelastningen kommer av upprepade hårda stötar från underlaget upp i hälbenet samt av hälsenans belastning på hälbenet vid löpning och hopp. Tillväxtzonen är känslig och klarar inte alltid av all belastning med följden att normal belastning som stående, gång, löpning och hopp börjar göra ont. Det är under åren 9-15 år och framför allt under de året/åren som barnet börjar växa som mest som tillväxtzonen är extra känslig. Efter puberteten då barnet vuxit färdigt har tillväxtzonen fyllt sin funktion och försvinner. Hälbenet har då blivit ett solitt ben som återigen tål tuff belastning.

När och var skall jag söka hjälp?

Barn som har ont i hälen så att det hindrar önskad aktivitetsnivå bör söka direkt till en fysioterapeut (sjukgymnast) eller läkare för undersökning, bedömning, råd och behandling. Lämpligtvis söker du direkt till en vårdgivare som både kan undersöka, ställa diagnos samt tillverka hälkoppsinlägg eller ortopediska skoinlägg med djup och välstödjande hälkopp.

Vi på Skadekompassen har utbildat vårdgivare runt om i landet i diagnostik och tillverkning av hälkoppsinlägg och du kan söka dessa i vårt vårdgivarregister här under, filtrera vidare på hälkoppsinlägg och din ort.

Hitta vård

Prognos vid Severs skada (apofysitis calcanei)

Prognosen är god. Överbelastningen läker ut av sig själv. Hur lång tid det tar varierar mellan några veckor till flera månader och i sällsynta fall något år. För vissa barn återkommer skadan efter period av symtomfrihet. Normalt sett varar skadan hos idrottsaktiva pojkar i mer än 8 veckor och det finns en ca 20-procentig risk att skadan återkommer. Efter ca 16 års ålder då tillväxtzonen stabiliserats ses inga besvär. Det kan förekomma resttillstånd i form av utskjutande ben vid hälsenefästet. Om detta benutskott besvärar kan det åtgärdas operativt. Det rekommenderas att söka behandling först och främst i form av gjutna hälkoppsinlägg då detta eliminerar eller kraftigt reducerar smärta samt leder till bibehållen aktivitetsnivå och snabbare utläkning.

Så här ställs diagnosen

Diagnosen ställs genom klinisk undersökning hos fysioterapeuten eller läkaren. Du kan boka tid till både fysioterapeut och läkare direkt utan remiss. Det finns mycket bra kliniska test som tillsammans med symtomen mycket säkert kan avgöra om Severs skada föreligger. Radiologisk undersökning (bilddiagnostik; vanligtvis i form av vanlig röntgen) skall inte göras som standard utan kan istället läggas till vid misstanke om annan orsak där röntgen anses kunna bidra till bedömningen. Vid besöket berättar vårdgivaren berättar om skadan, hur prognosen ser ut, vad du kan göra själv (egenvård) samt vilka behandlingsalternativ som finns. Rekommendationen är att skaffa hälkoppsinlägg eller någon typ av inlägg som hjälper och fortsätta idrotta som innan.

Kliniska tester

De kliniska tester som används för att diagnostisera Severs skada är enkla och används vanligen som huvudsaklig grund för att ställa diagnosen.

Palpation av tillväxtzonen:

Tillväxtzonen på hälen palperas på två olika sätt, dels genom att klämma över tillväxtzonen (1) samt genom att trycka under den bakre delen (2) av hälen för att provocera ett skjuv.

Klämtest vid severs skada

1. Klämtest

Tuberpalpationstest vid severs skada

2. Tuberpalpation

Hälgång:

Vid severs skada gör det ofta ont att lägga belastning på hälen. Gör det ont att gå på hälarna så är det en indikation på att smärtan provoceras av stötar mot hälbenet. Smärta vid hälgång i kombination med smärta vid palpation av tillväxtzonen stärker misstanke om Severs skada.

Hälgångstest

Egenvård – vad du kan göra själv

Se till att använda väldämpade skor så stor del av dagen som möjligt. Använd gärna tofflor eller skor inomhus och undvik att gå barfota. Kan man reducera något av all den belastning som hälbenet utsätts för vid varje steg så hjälper det. Det går tyvärr inte att träna eller stretcha bort skadan men vila under ett par veckor kan leda till att tillväxtzonen återhämtar sig och blir normalt belastningstålig igen. Vila är dock inte metoden att rekommendera då bibehållen aktivitet anses vara av stort värde under barnens tillväxt. Försök istället att finna skor eller olika typer av inlägg; Tulis hälkopp, geléinlägg för hälen, korkkil under hälen eller prefab-sulor som lindrar smärtan och tillåter fortsatt önskad aktivitetsnivå. Du kan även prova att tejpa hälen så att hälkudden ger bättre dämpnin. Om inte ovanstående hjälper så sök behandling före viloperiod testas då behandling vid denna skada har mycket god effekt och vila då kan undvikas. Se nedan.

Behandling vid Severs skada

Hälkopp bäst behandling vid ont i hälen. Tillverkas hos Ortomed i Stockholm och Göteborg

Hälkopp med styva kanter ger bäst stöd vid Severs skada

Hälkopp och hälkoppsinlägg

Hälkoppsinlägget med sin djupa, styva hälkopp och ordentliga stöd i hålfoten är ett skoinlägg som är utvecklat särskilt mot hälsmärta. Den djupa styva hälkoppen ger ett optimalt stöd runt hälen. Koppen hindrar effektivt fettkudden under hälen från att plattas ut och fettkudden blir således tjockare jämfört med utan hälkopp. Krafterna från underlaget fördelas ut i hela inlägget och de kvarvarande krafter som går upp mot hälbenet dämpas av den tjockare hälkudden. Detta sammantaget leder till reducerad belastning på hälbenet vid varje steg, minskad smärta och snabbare utläkning av skadan. Hälkoppen har även i flera studier visat sig leda till att barnen oftast kan fortsätta sin träning på samma nivå som innan skadan och med omgående reducerad eller ingen hälsmärta. Hälkoppsinlägg tillverkas på allt fler orter i Sverige, men somliga får tyvärr resa långt. Finner du ingen tillverkare nära dig så kan vanliga ortopediska skoinlägg tillverkas. Be då om extra stöd på sidorna av hälen.

Omdöme om hälkoppsinlägget

”Jag besökte er i mitten av november med anledning av att min dotters hälar smärtade under och efter träning. Efter aktivitet hade hon svårigheter att gå obehindrat, och kunde ibland knappt ta sig upp för en trappa. Vid besöket konstaterades apofysit och hon fick ett par fotortoser tillverkade. Jag kan glädjande meddela att min dotter idag är helt utan besvär sedan hon fick de gjutna hälkopparna. Hon kan delta som vanligt i träning/aktivitet utan några som helst känningar. Idag är det precis som om hon aldrig haft några som helst besvär med smärtor. Vi är mer än nöjda med den hjälp vi fick hos er. Tack!”

Skötselråd

Hälkoppsinlägget har en normal hållbarhet på 6-12 månader innan den till slut spricker. Fotsvett (kroppssalter) torkar snabbare ut plasten varför den bör sköljas i vatten regelbundet (någon gång per dag eller några gånger i veckan). Den bör inte utsättas för starkt solljus eller hög temperatur då den då kan tappa sin form och funktion.

Historia om hälkoppsinlägget

Idrottsläkaren Ola Wessmark var den som hittade på hälkoppen på 80-talet då en av hans söner fick problem i hälen. Ola testade sen hälkoppen på ett antal barn och gjorde därefter en telefonintervju där 64 av 65 var nöjda. Ola skrev en artikel som publicerades i tidsskriften Idrottsmedicin 1987.
Därefter startade den idrottsintresserade läkaren Stefan Perhamre ett avhandlingsprojekt om hälkoppen och en forskargrupp bildades. Därefter har flera studier om Severs skada och effekten av och fördelen med hälkoppen publicerats. Nyligen har en sista studie godkänts för publicering i tidskriften Journal of American Podiatric Medicine Association. Forskargruppen har bestått av Stefan Perhamre, Maria Klässbo, Dagmara Lazowska, Sofia Papagiorgiou, Fredrik Lundin, Staffan Janson, Anders Lundin och Rolf Norlin och tillsammans har de bidragit till nya kunskaper om skadan Severs skada och effekten av en gjuten hälkopp för drabbade barn.

Resultat av uppföljning av 318 barn som fått hälkoppsinlägg vid Severs skada.

Ortopediska skoinlägg vid Severs skada

Ortopediska skoinlägg kan användas dels för att korrigera felställning i foten, vilket anses kunna bidra till skadan samt dels för att minska kompressionsbelastningen i hälen. Det finns två huvudtyper av ortopediska skoinlägg. Inlägg gjorda av EVA-material, ett mjukt material som genom varierad tjocklek formas efter fotens form samt inlägg innehållande ett styvare plastskikt. Sannolikt har ett styvare inlägg större effekt vid apofysit då det förutom den korrigerande förmågan även har en styvare hälkopp vilket bättre stödjer fettkudden och hindrar den från att expandera eller plattas ut.

Tejpning vid ont i hälen

Tejpning av hälen och hälkudden kan ge omgående lindring av smärtan och göras inför aktivitet/träning.

  • Man börjar med att lägga en tejp horisontellt från insidan av hälbenet runt baktill och fäster den på utsidan av hälbenet. Denna första tejp är ett så kallat ”ankare” och denna blir fästpunkten för kommande ihopsamlande, lodrätt löpande tejpar.
  • Därefter dras tejp från ankaret på en sidan hälbenet ner under hälen och upp till andra sidan där det fästs på ankaret. Lägg flera tejpar 50% omlott så att hela hälen och en liten bit av hålfoten täcks.
  • Avsluta med att dra ett nytt horisontellt ”låsankare” från insida, runt baktill och till andra sidan hälbenet för att låsa de tejpändar som finns.

Vill du se våra bild- och videoinstruktioner om hur du tejpar själv och vilka tejper vi rekommenderar?

Läs mer om tejpning

Hälförhöjning och mjuka hälkoppar

En hälförhöjning på 5 mm att ha under hälen i skon har visat på smärtreducerande effekt. Dessa kan köpas i välsorterade skobutiker och bör vara av ett material som är tillräckligt stumt för att inte minska i höjd samtidigt som det inte bör var helt stumt eller hårt. Korkmaterial kan vara lämpligt. En hälförhöjning kan även användas i kombination med en hälkoppsinlägg (läggs då under hälkoppsinlägget), om de får plats ihop i skon, för ytterligare förbättra avlastningen på hälbenet.

Mjuka hälkoppar som Tulis hälkopp och olika typer av geleinlägg för hälen kan också minska smärtan och leda till att bibehållen aktivitetsnivå kan hållas.

Hitta vårdgivare som arbetar med Severs skada

Boka tid för diagnostik och behandling vid Severs skada

Boka tid för tillverkning av hälkoppsinlägget