Undersökningsm.

Blodtrycksmätning

Blodtrycksmätning Blodtrycksmätning är en vanlig undersökning i vården. Blodtrycket mäts i måttet millimeter kvicksilver (mm Hg) och anges med två siffror, till exempel 120/80, som uttalas 120 över 80.…

Datortomografi (DT – CT)

Datortomografi (DT – CT) Datortomografi (DT) även kallat CT (Computed Tomography), bygger på samma princip som en konventionell röntgen, men istället för att bara ta en bild, låter man…

Funktionell rörelseanalys

Funktionell rörelseanalys Funktionell rörelseanalys är en kvalitativ rörelseanalys med systematisk observation och subjektiv bedömning av människans rörelsemönster utifrån kunskap från kinesiologin, biomekanik och neurovetenskap. I analysen tas fasta…

Klinisk undersökning och diagnostik

Klinisk undersökning och diagnostik Klinisk undersökning och diagnostik innefattar att tolka patientens anamnes (sjukhistoria) samt fynden (kliniska tecken) från den kroppsliga undersökningen och uttrycka detta i en diagnos…

Löpanalys

Löpanalys

Löpanalys Vid löpanalys studeras löparens biomekanik vilket är de synkroniserade rörelserna av alla de komponenter som ingår i rörelsekedjan (tår, fot, vrist, underben, knä, höft och vidare upp…

Magnetkamera (MRI – MRT)

Magnetkamera (MR – MRI – MRT) Magnetkameraundersökning eller MR, MRI och MRT kallas ibland för magnetröntgen, vilket är missvisande då det är en undersökningsmetod som inte bygger på…

Röntgen – slätröntgen

Röntgen Röntgen, även kallad konventionell röntgen, slätröntgen eller ångröntgen, är en bilddiagnostik som bygger på joniserad strålning och som ger platta 2D bilder. Eftersom joniserande strålning är potentiellt…

Ultraljudsundersökning av axel

Ultraljudsundersökning

Ultraljudsundersökning Ultraljudsundersökning (UL) är en radiologisk undersökningsmetod som använder ultraljud för att skapa två-, tre- eller fyrdimensionella bilder av en vävnad. Metoden används vid undersökning av såväl muskler, ligament, senor och även…