Funktionell rörelseanalys

Skribent skadmin
Uppdaterat 2015-10-29
Dela
Gilla

Hitta vårdgivare med kunskap om Funktionell rörelseanalys

Funktionell rörelseanalys

Funktionell rörelseanalys är en kvalitativ rörelseanalys med systematisk observation och subjektiv bedömning av människans rörelsemönster utifrån kunskap från kinesiologin, biomekanik och neurovetenskap. I analysen tas fasta på optimalt (ekonomiskt) och avvikande rörelsebeteende. Man studerar hur rörelsen sker och genom fynden definieras rörelseproblemet. Utifrån detta formuleras en behandlingsstrategi i samarbete med patienten. En rörelse anses vara ekonomisk / optimal om den kan utföras i maximalt omfång och med minimal ansträngning och slitage.

Målet med behandlingen är sedan att uppnå ett ekonomiskt rörelsemönster som automatiseras genom att ta fasta på skillnaden mellan optimalt och avvikande rörelsebeteende och använda fynden som utgångspunkt för en funktionell behandling och i träning via människans normala uppresnings‐ och förflyttningskoordinationer.