Barn- och ungdomshabiliteringen Västervik

Västervik, Kalmar län

Södermalmsgatan 24, Västervik

Här bokar du tid hos Barn- och ungdomshabiliteringen Västervik

Ring oss på +4649086860

Om oss

Barn och ungdomshabiliteringen är till för barn- och ungdomar som har en varaktig funktionsnedsättning.

Målgrupp
Barn med varaktiga funktionsnedsättningar såsom:
•Utvecklingsstörning
•Autismspektrumtillstånd
•Rörelsehinder
•Flerhandikapp (exempelvis barn med sjukdomar och funktionsnedsättningar inom flera funktionsområden t ex såsom både synhandikapp och utvecklingsstörning)

Barnet och familjen får oftast kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen genom remiss från BUP, barnkliniken eller skolhälsovården för utredning och behandling.

Habilitering är ett teamarbete. Med ert barns och familjs behov i centrum planerar vi lämpliga insatser och mål efter en habiliteringsplan.
Exempel på insatser kan vara att stimulera barnets utveckling genom lek och träning. Barnets funktionsnedsättning kan ibland kompenseras genom att anpassa miljön, exempelvis med hjälpmedel.

Information

 • Telefon

  +4649086860

 • Adress

  Södermalmsgatan 24, Västervik

 • Telefontider

  Ej angivet

 • Växelnummer

  Ej angivet

 • Öppettider

  Ej angivet

 • Hemsida

  Ej angivet

 • Yrkeskategorier

  Ej angivet

 • Specialiseringar

  Ej angivet

 • Behandlingsmetoder

  Ej angivet

 • Undersökningsmetoder

  Ej angivet

 • Sjukdomstillstånd

  Ej angivet

 • Besvärsområden

  Ej angivet

 • Från följande försäkringsbolag rehabiliterar vi patienter

  Ej angivet

 • Tillåtna betalningsmedel

  Ej angivet

 • Län / Stad

 • Driftsform

  Landsting/Region

Lämna ett omdöme

Tack för att du vill lämna ett omdöme på Skadekompassen.se och på så sätt hjälpa andra att välja rätt vård för dem.

Betyg *

 Skadekompassen logo

Vad roligt att du vill lämna omdöme på Skadekompassen.se. Dina synpunkter hjälper andra att välja och få bra vård och vårdgivaren att erbjuda detta.

Tänk på att:

 • Ditt omdöme först granskas av Skadekompassen.se och därefter publiceras om det följer vår policy.
 • Dina synpunkter kan hjälpa vårdgivaren och mottagningen att utvecklas och ge den bästa vården till sina patienter.
 • Mottagningar och vårdgivare uppskattar att höra vad de gör bra. Detta hjälper dem att förstå vad som är viktigt och betydelsefullt för patienten i vårdmötet. Och det uppmuntrar dem att behålla eller förstärka detta beteende.
 • Sakliga och konkreta tips på vad en vårdgivare och mottagning kan förbättra är lätta att ta till sig och ökar chansen till positiv förändring och utveckling.
 • Känner dig felbehandlad så vill vi att du framför det direkt till vårdgivaren eller till mottagningsansvarig person eller till socialstyrelsen och inte använder detta formulär.
 • Har du rena klagomål, vill vi att du framför detta direkt till vårdgivaren eller mottagningen.

Tips på innehåll:

 • Berätta vad du uppskattade i vårdmötet.
 • Skriv sakligt om vad du tror kan förbättra mottagningen och/eller vårdmottagandet.

Så här används informationen du lämnar

 • Vårdgivaren eller mottagning tar del av den information du lämnar, såvida de har samarbete med Skadekompassen.
 • När vi väljer vård letar vi efter bra vård. För att hjälpa patienter att finna vård som de får förtroende för tror vi att man vill veta vad som är bra hos en vårdgivare. Därför publicerar vi omdömen som berör det positiva hos vårdgivaren.
 • Man måste uppge en e-postadress när man lämnar ett omdöme.
 • Dina uppgifter kommer inte föras vidare.