Kortisoninjektion & Hälsporre (plantar fasciit) – Skadekompassen

Kortisoninjektion & Hälsporre (plantar fasciit) resulterade i 6 vårdgivare

Dr Niklas Wångdahl

Ortopedia, Östra Järnvägsgatan 25, 111 20 Stockholm

Facettledsblockad, Fysioterapi (sjukgymnastik), HVIGI (HVI) - High Volume Image Guided Injection, Idrottsmedicinsk rehabilitering, Kapseltöjning - axel m.fl.