Stötvågsbehandling, Styrketest & McKenzie/MDT (A-B) – Skadekompassen

Stötvågsbehandling, Styrketest & McKenzie/MDT (A-B) resulterade i 2 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering