Stötvågsbehandling, Blodtrycksmätning, Frusen axel (frusen skuldra) & Smärtbehandling – Skadekompassen

Stötvågsbehandling, Blodtrycksmätning, Frusen axel (frusen skuldra) & Smärtbehandling resulterade i 1 vårdgivare