Stötvågsbehandling, Neurologisk undersökning & Ont i ryggen – Skadekompassen

Stötvågsbehandling, Neurologisk undersökning & Ont i ryggen resulterade i 2 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering