Stötvågsbehandling, Neurologisk undersökning & McKenzie/MDT (A-B) – Skadekompassen

Stötvågsbehandling, Neurologisk undersökning & McKenzie/MDT (A-B) resulterade i 2 vårdgivare