Stötvågsbehandling, Neurologisk undersökning & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg II – Skadekompassen

Stötvågsbehandling, Neurologisk undersökning & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg II resulterade i 2 vårdgivare