Massagebehandling, Ont i ryggen & Impingement (inklämningssyndrom) i höft - FAI – Skadekompassen

Massagebehandling, Ont i ryggen & Impingement (inklämningssyndrom) i höft - FAI resulterade i 3 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering

Dr Niklas Wångdahl

Ortopedia, Östra Järnvägsgatan 25, 111 20 Stockholm

Facettledsblockad, Fysioterapi (sjukgymnastik), HVIGI (HVI) - High Volume Image Guided Injection, Idrottsmedicinsk rehabilitering, Kapseltöjning - axel m.fl.