Sacral epidural injektion, Ont i ryggen, Impingement (inklämningssyndrom i axeln) & Injektionsbehandling av små leder – Skadekompassen

Sacral epidural injektion, Ont i ryggen, Impingement (inklämningssyndrom i axeln) & Injektionsbehandling av små leder resulterade i 2 vårdgivare