Utbildning/föreläsning - belastningsergonomi, Fysisk arbetsmiljöbedömning, Ont i ryggen & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Utbildning/föreläsning - belastningsergonomi, Fysisk arbetsmiljöbedömning, Ont i ryggen & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 1 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering