Fysioterapi (sjukgymnastik), Ont i ryggen, Benhinneinflammation (medialt tibiasyndrom) & McKenzie/MDT (examen) – Skadekompassen

Fysioterapi (sjukgymnastik), Ont i ryggen, Benhinneinflammation (medialt tibiasyndrom) & McKenzie/MDT (examen) resulterade i 6 vårdgivare