Stötvågsbehandling, Ont i ryggen, Supraspinatustendinit (supraspinatustendinopati) & McKenzie/MDT (A-B) – Skadekompassen

Stötvågsbehandling, Ont i ryggen, Supraspinatustendinit (supraspinatustendinopati) & McKenzie/MDT (A-B) resulterade i 9 vårdgivare