Sacral epidural injektion, Ont i ryggen & Ortopedisk Medicin International (OMI) - högre examen – Skadekompassen

Sacral epidural injektion, Ont i ryggen & Ortopedisk Medicin International (OMI) - högre examen resulterade i 2 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering

Dr Niklas Wångdahl

Ortopedia, Östra Järnvägsgatan 25, 111 20 Stockholm

Facettledsblockad, Fysioterapi (sjukgymnastik), HVIGI (HVI) - High Volume Image Guided Injection, Idrottsmedicinsk rehabilitering, Kapseltöjning - axel m.fl.