Utbildning/föreläsning - belastningsergonomi, Fysisk arbetsmiljöbedömning, Ont i ryggen, Impingement (inklämningssyndrom i axeln) & Ortopedisk Medicin International (OMI) - basexamen – Skadekompassen

Utbildning/föreläsning - belastningsergonomi, Fysisk arbetsmiljöbedömning, Ont i ryggen, Impingement (inklämningssyndrom i axeln) & Ortopedisk Medicin International (OMI) - basexamen resulterade i 2 vårdgivare