Träningsprogram, Ont i ryggen, Supraspinatustendinit (supraspinatustendinopati) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg III – Skadekompassen

Träningsprogram, Ont i ryggen, Supraspinatustendinit (supraspinatustendinopati) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg III resulterade i 4 vårdgivare