Fysioterapi (sjukgymnastik), Belastningsergonomi bedömning, Ont i ryggen & Impingement (inklämningssyndrom i axeln) – Skadekompassen

Fysioterapi (sjukgymnastik), Belastningsergonomi bedömning, Ont i ryggen & Impingement (inklämningssyndrom i axeln) resulterade i 2 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering