Fysioterapi (sjukgymnastik), Belastningsergonomi bedömning, Ont i ryggen & Supraspinatustendinit (supraspinatustendinopati) – Skadekompassen

Fysioterapi (sjukgymnastik), Belastningsergonomi bedömning, Ont i ryggen & Supraspinatustendinit (supraspinatustendinopati) resulterade i 2 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering