Massagebehandling, Belastningsergonomi bedömning, Ont i ryggen & Impingement (inklämningssyndrom i axeln) – Skadekompassen

Massagebehandling, Belastningsergonomi bedömning, Ont i ryggen & Impingement (inklämningssyndrom i axeln) resulterade i 2 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering