Triggerpunktsbehandling, Belastningsergonomi bedömning, Ont i ryggen & Impingement (inklämningssyndrom i axeln) – Skadekompassen

Triggerpunktsbehandling, Belastningsergonomi bedömning, Ont i ryggen & Impingement (inklämningssyndrom i axeln) resulterade i 1 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering