Belastningsergonomi bedömning, Ont i ryggen & Infraspinatustendinit (infraspinatustendinopati) – Skadekompassen

Belastningsergonomi bedömning, Ont i ryggen & Infraspinatustendinit (infraspinatustendinopati) resulterade i 2 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering