Dry needling (nålbehandling), Belastningsergonomi bedömning, Ont i ryggen, Nackspärr (akut torticollis) & Ortopedisk Medicin International (OMI) - högre examen – Skadekompassen

Dry needling (nålbehandling), Belastningsergonomi bedömning, Ont i ryggen, Nackspärr (akut torticollis) & Ortopedisk Medicin International (OMI) - högre examen resulterade i 1 vårdgivare