Nervmobilisering, Belastningsergonomi bedömning, Ont i ryggen, Impingement (inklämningssyndrom i axeln) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg II – Skadekompassen

Nervmobilisering, Belastningsergonomi bedömning, Ont i ryggen, Impingement (inklämningssyndrom i axeln) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg II resulterade i 1 vårdgivare