MTT (medicinsk träningsterapi), Belastningsergonomi bedömning, Ont i ryggen, Impingement (inklämningssyndrom) i höft - FAI & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg II – Skadekompassen

MTT (medicinsk träningsterapi), Belastningsergonomi bedömning, Ont i ryggen, Impingement (inklämningssyndrom) i höft - FAI & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg II resulterade i 1 vårdgivare