Kortisoninjektion små leder, Blodtrycksmätning, Ont i ryggen & Stukad fot (fotledsdistorsion) – Skadekompassen

Kortisoninjektion små leder, Blodtrycksmätning, Ont i ryggen & Stukad fot (fotledsdistorsion) resulterade i 1 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering